Til hovedinnhold
Norsk English

Tungvektere drøfter klimakur i Trondheim

Den ene får masse ros for Sveriges klimatiltak. De to andre har fått både pepper og skryt fra miljøbevegelsen. I høst møtes Göran Persson, Jens Stoltenberg og Helge Lund i Trondheim – til debatt om hva Skandinavia kan gjøre for klimaet.

Svenskenes eks-statsminister Göran Persson, statsminister Jens Stoltenberg og  påtroppende konsernsjef for StatoilHydro Helge Lund blir forgrunnsfigurer under en bredt anlagt konferanse om klimateknologi i Trondheim 18. oktober,  "Climateconference.no"

Der får de selskap av blant andre SINTEFs ” CO2-general” Nils Røkke. Han vil entre podiet med siste nytt fra forskningsfronten – som budbringer fra en vitenskapelig konferanse om  CO2-håndtering som avvikles i Trondheim samme uke.

På konferansen deltar også Aker Kværners tidligere konsernsjef Inge K. Hansen som nå leder et prestisjeprosjekt i Aker innenfor fangst av CO2 fra kraftverksekos. 

Fokus på løsninger
Arrangementet inngår i studentfestvalen UKA-07 og i teknologifestivalen Technoport, der SINTEF er inne på eiersida. Technoport innledes kvelden før med utdeling av teknologi-Norges svar på filmbransjens ”Amanda-priser”.

– Konferansen er en av få arenaer der toppfigurer fra skandinavisk politikk og næringsliv har fått sjansen til å diskutere hvilke klimatiltak som er gjennomførbare  og hvilke mekanismer som kan utløse dem, sier Heidi Fossland, informasjonsdirektør i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og primus motor bak Klimateknologikonferansen.

Svenske viser vei
I Göran Persson har arrangørene sikret seg en internasjonalt merittert miljøpolitiker som trekkplaster. Sverige har vakt oppsikt både gjennom sin satsing på bioenergi og sitt arbeid med å styrke kollektivtrafikken. Göran Perssons regjering bestemte at svenskene skal halvere sitt oljeforbruk innen 2020, og de er godt i gang!

I konkurranse med Al Gore fikk Persson i år Sofie-prisen, grunnlagt av forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig. Den går til mennesker eller organisasjoner som arbeider for et bedre miljø og en positiv, alternativ utvikling.

Ros og ris
Vår egen statsminister har erklært at Norge skal bli "karbonnøytralt" før 2050 og høstet masse ros for det. Regjeringens klimamelding som etterfulgte utspillet, ble langt mer lunkent mottatt.

Statoils konsernsjef Helge Lund er, som representant for oljeindustrien, vant til å være i miljøbevegelsens skuddlinje. Men Statoil har også fått ”grønn” heder, blant annet for sitt pionérarbeid med å håndtere CO2’en som kommer opp fra Sleipner-feltet.

Inge K. Hansen har både vært konstituert Statoil-sjef og konsernsjef i Aker Kværner. Nå er han rådgiver for Aker og daglig leder i Aker Clean Carbon som håndterer Akers grønne prestisjeprosjekt ”Just Catch” for fangst av CO2 fra kraftverkseksos.

Lavutslipp og sol
Blant de øvrige foredragsholderne på konferansen, er BI-professor Jørgen Randers som ledet det nasjonale lavutslippsutvalget, og danske Annelise Antsen, styremedlem i den norske solenergikometen REC.

NRKs Anne Lindmo er konferansier.

Klimateknologikonferansen arrangeres av studentfestivalen UKA-07, Næringslivets Hovedorganisasjon, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 

Av Svein Tønseth