Til hovedinnhold
Norsk English

Tre hovedområder - og sju norske deltakere

Den tekniske forskningen og utviklingen i ”Flagship” er konsentrert om tre hovedområder:

”Tekniske operasjoner” vektlegger tidlig påvisning av problemer, effektiv diagnose og reparasjoner til riktig tid.

”Nautiske operasjoner og støtte” skal forbedre arbeidsforholdene på broa og effektivisere operasjoner som lasthåndtering.

Det tredje og siste området er ”Ulykkeshåndtering” hvor et spesielt fokus er lagt på å lette kommunikasjonen mellom de som håndterer ulykken på broa, skadestedet, assisterende skip, redningssentral og på rederikontor.

Sju norske deltakere
Sju norske selskaper og institusjoner deltar i ”Flagship”:

Dette er MARINTEK, Teekay Norway AS , Norges Rederiforbund , Kongsberg Maritime AS , Autronica Fire and Security AS , Lodic AS og NTNU.

Andre lenker

ECSA
European Community Shipowners’ Associations er en interesseorganisasjon for rederiforbundene i EU og Norge. De har et permanent sekretariat i Brussel.

BMT
BMT er en internasjonal og multidisiplinær konsulentorganisasjon som tilbyr en rekke tjenester innen forsvar, energi, miljø, shipping og generell transport. De har mer enn 1000 ansatte i et nettverk av internasjonale datterselskaper.

MARINTEK
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS er et selskap i SINTEF-gruppen som utfører kontraktsforskning innen skips- og offshoreteknologi.

MARUT
MARUT ble etablert i 2004 for å øke verdiskapingen i maritim sektor. Nærings- og Handelsdepartementet var initiativtaker. MARUT skal sikre en mer koordinert og målrettet innsats i samarbeid mellom næringene, forskningsmiljøene, virkemiddelapparatet og myndighetene.