Til hovedinnhold
Norsk English

Tor Ulleberg går til Statoil

Direktør for virksomhetsutvikling, Tor Ulleberg, slutter i SINTEF, og vil 1. april 2007 tiltre stillingen som Vice President Helse, Miljø og Sikkerhetsteknologi i Statoil ASA.

Tor Ulleberg har som direktør for virksomhetsutvikling i SINTEF jobbet med modeller for regional utvikling og næringspolitikk med Trøndelag som prioritert region. Det vil i løpet av våren bli klart hvordan SINTEF vil ivareta disse oppgavene videre.
 
Gjennom 20 år i organisasjonen har Tor Ulleberg hatt ulike roller i SINTEF:  Prosjektkoordinator, Forsker, Forskningssjef SIPÅ, Forskningssjef Produksjonsteknikk, Forskningsdirektør SINTEF Teknologiledelse, Konserndirektør SINTEF Teknologi og samfunn og, siden i høst, Direktør for virksomhetsutvikling i SINTEF. Ulleberg har sittet i konsernledelsen i tolv år.
 
Konsernsjef Unni Steinsmo takker Tor Ulleberg for stor arbeidsinnsats og godt arbeid for SINTEF, og ser fram til fortsatt samarbeid.