Til hovedinnhold
Norsk English

Smart system hjelper fly unna lufthindre

En ny norsk oppfinnelse forhindrer at fly og helikoptre kolliderer med høyspentledninger, vindmøller, teletårn og oljeplattformer. Kollisjoner med kraftspenn står alene for ti prosent av luftfartsulykkene i Norge.
 

Disse fem er tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning. Fra venstre: Terje Føysa, Karsten Husby, Irene Anite Jensen, Odd Trandem og Jan Roar Pleym. Foto: Gry Karin Stimo / SINTEF Media

I tillegg til tap av menneskeliv, har disse ulykkene påført Luftforsvaret utgifter på over en halv milliard kroner de siste 15 årene.

Til nå har oransje ballonger på kraftledninger, malte master eller lys vært det eneste varslet piloter får, hvis de nærmer seg en hindring. Men vær og lysforhold kan gi sikt som like fullt gjør det umulig å oppdage hindret før det er for seint.

Det nye varslingssystemet, som to norske flygere har utviklet i samarbeid med SINTEF, gir pilotene kollisjonsalarm uavhengig av vær og sikt. Systemet overvåker kontinuerlig luftrommet rundt et lufthinder, og varsler flyverne om kollisjonsfaren over radio!

Prisbelønt
De fem forskerne som er involvert i prosjektet, er nå tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning for 2006.

Prisen, som samlet er på 100 000 kroner, kan deles ut til nåværende eller tidligere ansatte i SINTEF-konsernet.

Først et lysvarsel…
Kjernen i systemet er en høyteknologisk mast som plasseres nær hinderet. I masta sitter radar- og datateknologi som registrerer om et fly eller helikopter er på kollisjonskurs i forhold til hinderet.

Når flyet eller helikopteret er 30 sekunder unna, aktiverer systemet kraftige blinkende lys.

… og så alarm over radio
Hvis unnamanøver ikke utføres, og flyet/helikopteret fortsatt er på kollisjonskurs med  hinderet når det er 20 sekunder unna, aktiveres en VHF-radiosender i masta.

Ut til piloten går et tydelig og lett gjenkjennelig lydsignal over VHF-båndet. Varslet går ut på samtlige flykanaler for å sikre at det skal nå fram.  

Tilgjengelig for alle
Systemet krever ingen egne installasjoner eller ekstra investeringer i flyparken. Det varsler ethvert fly som står i fare for å kollidere med hindre, uavhengig av flytype og nasjonalitet.

Fra idé til firma
Flygerne Rolf Bakken og Morten Mørk fikk i 1999 ideen til et system som kunne varsle flygere om luftfartshindre over radio. De to henvendte seg til SINTEF, som kompletterte løsningen med radarteknologi. Dette for å hindre at systemet skulle gi falsk alarm til fly som ikke er på kollisjonskurs med hinderet.

Osbtacle Collision Avoidance System
Bakken og Mørk etablerte i 2000 selskapet Obstacle Collision Avoidance System (OCAS) AS, som markedsfører og leverer systemet.

Tre prøvesystemer er så langt utplassert i Norge, og testflyging viser at systemet fungerer etter oppskriften.

OCAS holder til i Oslo og har i dag 17 ansatte.


Dette er prisvinnerne
SINTEFs pris for fremragende forskning 2006 tildeles disse fem, for deres arbeid med utvikling av et radarsystem som varsler luftfartshindre:

– Jan Roar Pleym, OCAS AS, tidligere forsker ved SINTEF IKT
– Irene Anite Jensen, SINTEF IKT
– Terje Frøysa, SINTEF IKT
– Karsten Husby, SINTEF IKT
– Odd Trandem, SINTEF IKT

Av Svein Tønseth


Kontaktpersoner:
Daglig leder Morten Mørk, OCAS AS – tel: 976 84 097
Systemansvarlig Jan Roar Pleym, OCAS AS – 930 41 632