Til hovedinnhold
Norsk English

Skuffet over nye legionella-tiltak

Regjeringens har lagt fram en ny tiltakspakke mot legionella-smitte. Den imponerer ikke seniorforsker Cathrine Ahlen ved Sintef.

I forrige uke lanserte helseminister Sylvia Brustad forslag til tiltak som skal hindre spredning av legionella. Blant tiltakene var meldeplikt ved legionellasmitte, inspeksjonsordninger for visse typer innretninger og at det skal tas prøver dersom det oppstår et utbrudd.

SINTEF-forsker Ahlen mener forslaget inneholder lite nytt. Hun hevder myndighetenes metode for å avdekke legionella er uegnet, og er overrasket over at det fortsatt gis inntrykk av at kimtallsmetoden er brukbar i legionella-kontroll. Hun reagerer også på at eierne av kjøletårn selv må bekoste nye kontrollrutiner.

- Jeg mener at industrien ikke kan pålegges å utføre ting som man ikke engang vet om fungerer. Allerede for to år siden påpekte jeg at kimtallsmetoden er egnet til sjekk av næringsmidler, men ikke til legionella-kontroll.

Ifølge Folkehelseinstituttets veileder er rensing nødvendig bare i anlegg med høye kimtall. Dermed friskmeldes anlegg med lave kimtall. Men i følge Ahlen som har arbeidet med legionella-bakterier og utført tester hos bedrifter og på skip i mer enn ti år, viser observasjoner at legionella-oppvekst oftere påvises ved lave kimtall enn ved høye.

- Siden Norge har massevis av anlegg der eierne har fått vite at kimtallet er lavt, kan dette bety at ”syke anlegg” friskmeldes, sier Ahlen.


I mai 2005 mistet ti mennesker livet i Østfold etter å ha blitt smittet av legionella. Tidligere i februar ble nye sykdomstilfeller oppdaget i Bergen og Stavanger. Helse- og omsorgsdepartementets forslag til nytt regelverk er sendt ut på høring med frist 11. mai.

Kontakt: Cathrine.Ahlen@sintef,no; tlf.: 93009945

Hør innslag på radio fra Dagsnytt 25. febaruar kl. 22: http://www.nrk.no/dagsnytt/

Se tidligere artikkel: Forsker advarer mot statens legionella-tiltak