Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs fredsprisvinnere

I dag, 10. desember, deles Nobelprisen ut til Al Gore og FNs klimapanel. Men også i SINTEF er det fredsprisvinnere!
 

Gabriella Tranell har vært med å forfatte et kapittel i boka ”2006 IPPC- Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”.

Petter Nekså fra SINTEF Energiforskning, Gabriella Tranell fra SINTEF Materialer og kjemi - samt SINTEFs vitenskapelige rådgivere Tor Lindstad og Sverre Olsen, er nemlig fire av de mange hundre forskere som står bak rapportene som FNs klimapanel (IPCC) får fredsprisen for.


Små, men nødvendige brikker
Nekså har i etterkant fått takk fra ledelsen i FNs klimapanel som har sendt brev til alle sine bidragsytere i kjølvannet av pristildelingen, mens materialforskerne har fått takkemail fra den ansvarlige for boken ”IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” der de har bidratt.

Takkebrevet fra FN fastslår at klimapanelets del av fredsprisen ikke ene og alene er en honnør til forskerne bak den mye omtalte Fourth Assessment report: Dokumentet som fikk massiv medieoppmerksomhet tidligere i år og blant annet påviste at vi mennesker - med over 90 prosents sannsynlighet - er skyld i klimaendringene de siste 50 årene.

Brevet framhever at fredsprisen også er en pris til alle dem som har bidratt med spesialrapporter for klimapanelet. 

– Veldig ryddig gjort. For uten innsatsen fra de mange forskerne, flere av dem faktisk frivillige, så hadde det jo ikke blitt noen rapporter å legge fram for verdenssamfunnet, sier Petter Nekså som i forrige uke fikk formell innbydelse til Fredsprisutdelingen i Oslo. 

 

Petter Nekså befinner seg på Fredsprisutdelingen i Oslo.


Basis for anerkjennelsen
Fagfeltet til Nekså er kjøleanlegg – maskiner som i dag står for store utslipp av klimagasser. I år 2000 ga lekkasjer fra kjøleanlegg og varmepumper et utslipp av klimagasser som tilsvarer rundt ti prosent av jordas menneskeskapte CO2-utslipp fra fossile brensler.

– Rapporten vår inneholder råd som ikke minst er viktige for de teknologivalg u-landene skal gjøre innenfor kjølesektoren framover, sier Petter. – Disse landene har fått lov til å bruke ozonnedbrytende kjølemedier helt til nå, og står foran en sterk vekst i bruk av klima- og kjøleanlegg. Nå har de muligheten til å hoppe over kjemikalier med sterk drivhuseffekt og dermed unngå feilene vi gjorde i i-landene.


Utslipp fra industrien
En egen arbeidsgruppe har bidratt til en selvstendig bok med tittel: ”2006 IPPC- Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”.
Her har Gabriella Tranell, Tor Lindstad og Sverre Olsen forfattet deler av kapittelet som trekker de framtidige retningslinjene for hvordan man nasjonalt skal beregne utslipp fra ferrolegerings- og magnesiumsindustrien.

Også Erik Lindeberg på SINTEF Petroleumsforskning har mottatt takk og gratulasjoner sammen med flere tusen andre forskere. Hans lille bidrag har vært som medforfatter av IPPC's spesialrapport om CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE og som reviewer på "IPPC 4th Assement repport."

 

Erik Lindeberg har fått gratulasjoner.


Alle SINTEF-forskerne er nøye med å understreke at de kun har vært små brikker i prosessen. Men legger heller ikke skjul på at de synes det er artig og tilfredsstillende å ha deltatt nettopp i dette arbeidet.