Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF sjekker byggemuligheter i nord

Med tanke på en framtidig bygging i nordområdene, gjør SINTEF vurderinger rundt permafrost og alternative måter å anlegge infrastruktur på.
 
En geoteknisk borerigg fra SINTEF er fraktet opp til Svalbard og UNIS som drifter den.
Oljeselskapene – med Statoil i spissen -viser stor interesse for nordområdene om dagen med tanke på en framtidig bygging av veier, kaier, ilandføringsterminaler og rørledninger.

Men å bygge ut infrastruktur i arktiske områder byr på store utfordringer. Dels på grunn av store klimapåkjenninger og dels fordi det er liten tilgang på gode naturlige byggematerialer.

SINTEF-avdelingen Berg og geoteknikk har derfor rettet fokus mot feltet ”arktisk infrastruktur og permafrost”. Forskerne her er i gang med prosjekter på Svalbard og er sammen med NTNU Geoteknikk i gang med å oppgradere frostlaboratoriet i Trondheim, der det blant annet kan utføres styrke- og deformasjonstesting av frosne jordmaterialer og is.

 

 
           Riggen skal ut ved kaiområdet i Longyearbyen.
Bygging med ”kunstige gardiner”.
I Svea på Svalbard er SINTEF i gang med å teste ut byggeløsninger med såkalte geosynteter. Den spesielle geologien skaper utfordringer for utbyggere siden det ikke finnes tilgang på gode grusmasser og sprengt stein. Materiale fra gruveaktiviteten er heller ikke velegnet siden det er for finmalt. I tillegg fører isen og kulden på vinteren til at alle konstruksjoner i standsonen blir utsatt for ekstreme påkjenninger.

Norske og franske forskermiljø samarbeider nå i et prosjekt kalt GISSAC – (Geosynthetic Innovative Sustainable Solutions for Artic Climate). Målet er å finne fram til løsninger og metoder for å bygge veier, kaier, moloer ved hjelp av lokale fyllmaterialer og geosynteter – en form for ”kunstige gardiner” som brukes til å forsterke jorda.

I fjor sommer/høst ble det anlagt en prøvefylling i fjorden utenfor Svea på 15 meters lengde og 20 meters bredde.
- Nå har isen gått og vi skal i gang med å sjekke om prinsippet for bygging fungerer og kan benyttes også på andre konstruksjoner, sier Maj Gøril Bæverfjord ved SINTEF.


Permafrost
Å utvikle effektive metoder for kartlegging av permafrost, er også en oppgave forskerne er i gang med. En opptining i områder med permafrost, kan skape kritiske situasjoner for både infrastruktur og olje- og gassledninger. Statoil er oppdragsgiver for prosjektet, mens UNIS, NTNU og SINTEF er utførende parter.

En geoteknisk borerigg fra SINTEF er fraktet opp til Svalbard og UNIS som drifter den. Ved hjelp av denne har forskere utført sonderinger utenfor Svea og hentet opp prøver av arktiske jordmaterialer i fjorden utenfor Longyearbyen der Opticonsult skal prosjektere ny kai.
- Ved hjelp av frostlaboratoriet vårt kan vi teste frosne prøver i sitt originale miljø, og bedre kartlegge forholdene, sier Bæverfjord.