Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF satser tungt på oljevernberedskap

Mandag 5. mars åpnet SINTEF og Statoil et av verdens mest avanserte oljevernlaboratorier i sitt slag i Trondheim. Anlegget er en del av SINTEF SeaLab, og skal blant annet gi forskere og industri ny kunnskap om hvordan ulike oljeutslipp i havet bør håndteres.
 
F.v.: Statssekretær Vidar Ulriksen (FKD) og seniorforsker Ivar Singsaas i SINTEF overværer testingen av en skimmer (oljeoppsamler) spesialdesignet for arktiske forhold.
Foto: Thor Nielsen
Den offisielle åpningen ble foretatt av Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri og Kystdepartementet. Han roste SINTEFog Statoils engasjement knyttet til oljevernberedskap og trakk spesielt fram viktigheten av samarbeid innen dette fagområdet.

Åpningen av det spesielle laboratoriet vakte stor interesse i pressen, som var bredt representert under åpningen. Kanskje ikke så rart: Ett av laboratoriebassengene er utstyrt med en unik spesialdesignet klimasimulator.  Her kan naturens luner rekonstrueres ved hjelp av avansert teknologi: både temperaturer, havstrømmer, vind, sollys, bølger og eventuelle isforhold som påvirker oljens oppførsel i det marine miljø. Dette gir forskerne unike muligheter til å studere hvordan ulike oljer vil oppføre seg i havet ved et uønsket oljeutslipp, og ikke minst hva som må til for å redusere skader på det utsatte miljøet.

I laboratoriets største basseng kan man blant annet teste oljevernutstyr i sjøvann med inntil fem knop strømhastighet og med ulike bølgeforhold. Her kan man også teste oljevernteknologi under simulerte arktiske betingelser, med ulike typer sjøis og med temperaturer ned mot - 20oC. Noe alle inviterte fikk anledning til å se på nært hold. Anlegget har kostet 40 millioner kroner. Seks av dem har Statoil bidratt med.

Se NRKs tv-innslag fra åpningen  her: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/234371