Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Petroleumsforskning AS aksepterer forelegg

Økokrim har gitt SINTEF Petroleumsforskning AS (SPF) et forelegg på to millioner kroner for forhold knyttet til en konsulentavtale selskapet inngikk med et selskap i Iran i 2002. – Vi aksepterer forelegget, sier administrerende direktør May Britt Myhr i SPF.

- SINTEF har vært opptatt av å rydde opp etter at vi ble kjent med denne saken. Vi er derfor fornøyd med at Økokrim bekrefter at vi har iverksatt en rekke tiltak for å hindre at lignende forhold skjer igjen. Nå vil vi ta med oss denne erfaringen i den videre utviklingen av SINTEF til et internasjonalt ledende forskningsselskap, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Økokrims konklusjon
Økokrim har konkludert med at en konsulentavtale SPF inngikk med et selskap i Iran i 2002 innebærer et lovbrudd. Økokrim innledet etterforskning av SPF i august 2005 etter at fagforbundet NOPEF anmeldte forskningsselskapet.

Økokrim mener denne konsulentavtalen var et brudd på straffeloven. Økokrim har på denne bakgrunn tatt ut tiltale for grov korrupsjon (straffeloven § 276a, jf. § 276b) mot tidligere direktør i SPF, samt utferdiget forelegg mot SPF.

- Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med Økokrim for å få alle fakta på bordet, og vi har ønsket en avklaring av de juridiske forholdene. Når Økokrim nå har konkludert, tar vi deres vurdering til etterretning og aksepterer forelegget, sier administrerende direktør i SPF, May Britt Myhr.

SINTEFs behandling av saken
Etter en ekstern gjennomgang av forholdene rundt konsulentavtalene høsten 2005, uttalte SINTEF at avtalen ikke var i tråd med forskningskonsernets egne etiske retningslinjer og dermed ikke burde ha vært inngått.

I etterkant av anmeldelsen til Økokrim, har SINTEF-konsernet videre hatt en full gjennomgang av rutinene for inngåelse av internasjonale kontrakter og sine støttesystemer for internasjonal forretningsvirksomhet generelt. Konsernets etiske retningslinjer er revidert og tydeliggjort, og det er innført et etikkombud og et etisk råd som skal gjøre det lettere for SINTEFs ansatte å håndtere vanskelige saker både innenfor forskning og forretningsvirksomhet.

Økokrim bekrefter også i sin pressemelding at SINTEF har iverksatt en rekke tiltak for å hindre at lignende forhold skjer igjen

Konsernsjefen beklager
SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo understreker at denne saken har vært vanskelig for forskningsorganisasjonen.

- Økokrim konkluderer med at SPF har brutt loven. Det er alvorlig og beklagelig. Vi erkjenner at SINTEF på det tidspunktet disse avtalene ble inngått hadde for dårlige rutiner og systemer for å drive forretningsvirksomhet i Midt-Østen. Men vi har lært mye av denne saken og denne lærdommen har gjort oss til et bedre selskap. Vi vil ta med oss denne erfaringen i den videre utviklingen av SINTEF til et internasjonalt ledende forskningsselskap, sier Unni Steinsmo.

SINTEF tar til etterretning at Økokrim også tar ut tiltale mot tidligere administrerende direktør i SPF.


Pressemøte i dag kl. 14:30 i S.P. Andersens vei 15 B i Trondheim

SINTEF Petroleumsforskning vil avholde et pressemøte kl. 14:30 i dag den 7. februar 2007. Møtet holdes i SINTEF Petroleumsforsknings lokaler i S.P. Andersens vei 15 B i Trondheim.

Administrerende direktør May Britt Myhr, og konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo, vil være tilstede på pressemøtet. Det vil på m��tet bli gitt en kort redegjørelse om saken, og Myhr og Steinsmo vil etterpå være tilgjengelig for kommentarer og spørsmål.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Adm. direktør May Britt Myhr, SINTEF Petroleumsforskning AS. Telefon 932 05 511
Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF. Telefon 930 59 380
Kommunikasjonsdirektør, SINTEF. Telefon 901 33 285