Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-knoppskuddet Nacre selges til verdensledende selskap

Nacre AS selges til Bacou-Dalloz, et verdensledende selskap innen personlig verneutstyr. Salget er det største noen gang av et knoppskytingsselskap fra SINTEF. Nacres virksomhet vil fortsatt ligge i Trondheim.

Nacre er basert på teknologi utviklet ved SINTEF IKT fra begynnelsen av 1990-tallet.

Hovedproduktet QuietPro er et ørepluggbasert hørselvern og kommunikasjonssystem. Det heldigitale systemet gjør at brukeren hører som normalt når det ikke er støy, mens støy fjernes ved for eksempel skudd og eksplosjoner. Lavfrekvent lyd, som buldring fra motorer tas bort ved motlyd. QuietPro kan kobles til et hvilket som helst kommunikasjonssystem, som radio og mobiltelefon.

Fra 2001 ble det hentet inn venturekapital til Nacre. Viking Venture kom da inn som eier, og senere også Ferd Venture og Verdane Capital. SINTEF har i dag en eierandel på omkring 6 prosent.

Nacre fikk sitt kommersielle gjennombrudd i 2006, gjennom en stor kontrakt med US Marines.

Selskapet Bacou-Dalloz som kjøper Nacre er verdensledende innen personlig verneutstyr. Selskapet har omkring 6.000 ansatte, og er børsnotert i Paris.

Bacou-Dalloz betaler ca 750 millioner kroner (USD 120 mill) for Nacre. I tillegg kommer inntil 90 millioner kroner ved gode resultater i 2007 og 2008. Dette er den største salgssummen for et knoppskytingsselskap fra SINTEF noen gang.

SINTEFs andel av salgssummen blir 45 – 50 millioner kroner. Deler av overskuddet blir fordelt på oppfinnere og fagmiljøer etter de reglene som gjelder i SINTEF. Salget vil i tillegg styrke arbeidet for å ta fram nye knoppskytingsbedrifter gjennom det arbeidet som skjer i Sinvent, som er SINTEFs verktøy for kommersialisering. 

Nacre har i dag 15 ansatte som driver med produktutvikling og salg. Denne virksomheten skal fortsatt drives i Trondheim. All produksjon skjer hos norske og internasjonale produsenter. I alt arbeider mer enn 130 mennesker med produksjon av QuietPro hos forskjellige underleverandører.

Les også: Pressemelding fra Nacre og Bacou-Dalloz (pdf)