Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-knoppskudd skal lage ultrareint vann

Ny SINTEF-teknologi fjerner selv de heftigste forurensninger fra vann – og kan samtidig rense vannet så grundig at det blir ultrareint. Nå skal det nyetablerte knoppskuddet ECOWAT AS gjøre oppfinnelsen til et industriprodukt.
Som ledd i sin renseprosess gjør ECOWAT om vann til isliknende krystaller. Hver på sitt vis har disse fem vært med på å legge grunnlaget for selskapet. Fra venstre: investeringssjef Jostein S. Bjøndal, Sinvent, oppfinnerne Tore Skjetne (gründer), Are Lund og Roar Larsen, alle fra SINTEF, samt selskapets styreleder, Joar Welde som er partner i Viking Venture. Foto: Svein Tønseth
Forurensninger som løser seg i vann, har alltid vært vannrensernes hodepine, enten det handler om maursyre fra siloer, vaskemidler fra husholdninger eller oljeholdig vann fra oljebrønner. I dag trengs svære renseanlegg for å fjerne slike stoffer fra vannet.

Og skal vann gjøres ultrareint, slik farmasøytisk industri, næringsmiddel- og kosmetikkindustrien må ha det, har energikrevende destillering vært eneste mulighet.

Gevinsten med teknologien som nyetablerte ECOWAT AS i Trondheim skal industrialisere, er at den baserer seg på mindre og energibesparende renseanlegg. Disse vil takle tøffe forurensninger og om nødvendig rense ultrareint på en gang.

Snur renseoppgaven på hodet
Den SINTEF-utviklede teknologien snur opp ned på prinsippene som brukes ved tradisjonell vannrensing.

Det vanlige er å trekke de forurensende komponentene ut av væskestrømmen – ved hjelp av alt fra filtrering til destillasjon. ECOWAT går motsatt vei. Selskapet trekker rene vannmolekyler ut av forurensede væskestrømmer.

– Jo mindre forurensning det er igjen i vannet, jo mer vil tradisjonelle rensemetoder slite med å få vannet helt reint. Men vi har ikke dette problemet. For jo mindre forurensning det er igjen i vannet, jo mer effektiv er teknikken vår, forklarer tidligere SINTEF-forsker Tore Skjetne.

Han er far til ideen bak den nye vannrensingsmetoden og adm. direktør i ECOWAT. Skjetne er så langt selskapets eneste ansatte, og han skal nå rekruttere flere.

Stort bruksområde
ECOWAT-sjefen forteller at selskapets teknikk har et stort bruksområde, alt fra rensing av drikke- og avløpsvann og avsalting av havvann, til framstilling av ultrareint vann for industrien og rensing av produsert vann på oljeplattformer.

– I første omgang kommer vi til å konsentrere oss om industrikunder som har behov for ultrareint teknisk vann, sier Skjetne.
Les også:
Slik virker renseteknologien

Blikket rettet offshore
Det aller første bruksområdet ECOWAT sikter seg inn på, dreier seg om en sektor som folk flest ikke forbinder med vannbehov. Det handler om oljeselskapenes gassturbiner som leverer kraft på offshoreinstallasjoner.

Nedkjøles forbrenningen i gassturbiner med damp bestående av ørsmå vanndråper, vil turbinenes utslipp av miljøskadelige NOx-gasser reduseres med 70-80 prosent, uten at kraftproduksjonen avtar. Skal vann brukes slik, må det være ultrareint. Dette for å hindre at forurensninger skal brenne seg fast og ødelegge turbinene.

Hjelp til å nå miljømål
ECOWATs ultrareine vann vil dermed hjelpe Norge til å innfri viktige miljømål. Norge har forpliktet seg gjennom Gøteborg-protokollen til å redusere landets utslipp av NOx med 29% i forhold til 1990-nivå innen 2010.

– Målet er at vi skal være klar til å levere vann til bruk i offshore-turbiner i 2010, sier Tore Skjetne. Denne sektoren alene utgjør et milliardmarked.

Nyetablert selskap
Skjetne hadde sin siste arbeidsdag i SINTEF fredag før pinse. I dag er kjemikeren adm. direktør i nyetablerte ECOWAT AS, der Viking Venture (43%), SINTEF Venture (40%) og Skjetne selv (17%) sitter med aksjene.

Selskapet er ved etableringen sikret en finansiering på 11 millioner kroner fra eierne.

Les også:

Muligheter for vekst
– Mekanisk produksjon skal settes bort til underleverandører. Selv skal vi drive med design, prosjektering, videreutvikling, oppfølging og salg. Vi ser det som realistisk at arbeidsstokken vokser til mellom ti og tjue medarbeidere innen 2010. Med tida håper vi dette kan vokse seg til noe virkelig stort, sier Skjetne.

Industrialisering neste
SINTEF-teknologien er så langt demonstrert i form av en laboratorie-prototyp, der det er verifisert at renseprinsippet virker. Denne verifikasjonen ble gjennomført med viktig støtte fra Forskningsrådets FORNY-program. Neste skritt for nyetablerte ECOWAT er å utvikle teknologien til et ferdig industriprodukt.

Skjetne ser seg nå i første omgang om etter en erfaren prosesstekniker og en spesialist på krystallisering og vannrensing.

Verdifull hjelp til kommersialiseringen
Ex-SINTEF-forskeren gir uttrykk for at den profesjonelle behandlingen Sinvent og Viking Venture har bidratt med gjennom idéutviklingen, patenteringsprosessen og verifiseringsfasen, har vært avgjørende for det positive utfallet.

– Sinvent hjalp meg i idéutviklingsfasen. Både Sinvent og Viking Venture satt i prosjektstyret under verifiseringsarbeidet. Begge deler har hatt stor betydning, sier Tore Skjetne.

Av Svein Tønseth