Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF involvert i arbeidet rundt oljeulykken

SINTEF-forskere fra Avdeling for Marin miljøteknologi ble i går utkalt på Statfjordfeltet for å ta prøver av oljen og dokumentere omfanget av utslippet.

Merete Moldestad ved Avdeling for Marin miljøteknologi på SINTEF er involvert i de fleste ulykker som innbefatter oljesøl her til lands.

SINTEF har en stående beredskapsavtale mot NOFO (Norske Oljevernforening For Operatørselskap) som har det operative ansvar for førstelinje oljevern mot operatørene på norsk sokkel.

Nå arbeider forskere og laboratoriepersonell med å analysere oljen, slik at NOFO og StatoilHydro kan få tilstrekkelig kunnskap om hvordan de best mulig kan håndtere forurensingen.

- Beregninger gjennomført av SINTEF for de neste tre døgnene tyder på at det er liten sjanse for at oljen når land. Lite av oljen vil ligge igjen på overflaten på grunn av at det dårlige været har blandet oljen ned i vannmassene, sier Merete Øverli Moldestad på SINTEF.

Ulike oljetyper
Det har vært stor mediapågang knyttet til hendelsen, og i går sto forskningsleder Merete Moldestad fram i Dagsrevyen i NRK1 for å orienterte om SINTEFs kompetanse på dette området.

Avdeling for Marin miljøteknologi er involvert i de fleste ulykker som innbefatter oljesøl her til lands. Når alarmen går, får forskerne bare noen timer på seg til å pakke klær og laboratorieutstyr før de fraktes ut til ulykkesstedet med helikopter eller redningsskøyter.

- I all hovedsak dreier jobben seg om å samle inn mest mulig informasjon om de ulike oljetypene. En olje finnes i utallige varianter, og endrer egenskaper når den kommer på sjøen. Derfor må hver olje angripes på sin spesielle måte.
Hadde oljen drevet mot land, ville vi i forkant kunne gitt de riktige rådene for oppryddingsarbeidet. Nå ser det ut som vi slipper det, sier Moldestad.

Yngel
Ved SINTEF Fiskeri og havbruk støtter man Havforskningsinstituttets vurdering av at oljeutslippet ikke får stor betydning for torskelarver og -yngel siden det ikke er gytesesong for torsken akkurat nå, og siden Statfjord ligger ganske langt unna torskens gyteområder.

- Når dette er sagt så er et anbefalt tiltak fra myndighetene å ikke fore laksen når det er olje i havet - for å begrense skader på fisken. Men forskere hos oss har tidligere observert at oppdrettslaks faktisk spiser selve oljedråpene når de blir sultne. Trolig er dette et oppdrettsfenomen, men det er stor mangel på kunnskap på området og vi håper å snarlig kunne få inn prosjekter som kan gi oss mer innsikt i dette fagfeltet, sier Trina Galloway.

Det ser nå ut som at oljeflaket fra Statfjord ikke vil nå land, og oppdrettsanlegg og andre kystnære næringer kan kanskje trekke et lettelsens sukk. Utviklingen overvåkes imidlertid nøye av vår varslings- og beredskapstjeneste til oppdrettsnæringen (se http://www.sintef.no/content/page1____2909.aspx#Miljøovervåking), som drives i samarbeid med forsikringsselskapene if og Gjensidige.