Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-hjelp mot hjerneflukt i Skopje

Norsk UD og SINTEF har gått sammen om å gi fødselshjelp til ny kunnskapsindustri i Makedonia. Før helga åpnet landets første inkubator for nyetablerte IKT-bedrifter i hovedstaden Skopje.

Her åpnes senteret som skal gi fødselshjelp til nyfødte IKT-bedrifter i Makedonias hovedstad Skopje. Foran står Koce Trajanovski (til venstre), ordfører i Gazi Baba kommune i Skopje, og Norges ambassadør i Makedonia, Carl Schiøtz Wibye. Mellom dem står prosjektleder Torkel Ystgaard fra SINTEF Teknologi og samfunn.

Inkubatoren (”rugekammer” på godt norsk) skal hjelpe velutdannet ungdom mellom 18 og 28 år med å starte sine egne bedrifter innen IKT.

Ved åpningen har fem nystartede bedrifter med til sammen 15 ansatte alt flyttet inn.

Arbeidsledigheten i Makedonia er fortsatt på 36 %, og mange unge makedonere med høy utdannelse flytter fra hjemlandet. Spesielt gjelder dette IKT-utdannede mennesker som er ettertraktet i andre land.

– Den nyåpnede inkubatoren skal bidra til å snu denne strømmen, sier prosjektleder Torkel Ystgaard ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Bosnisk forbilde
Inkubatoren er etablert etter mønster av et tilsvarende senter som SINTEF og det norske industrivekstselskapet SIVA har etablert i Tuzla i Bosnia-Hercegovina.

I Tuzla har dette tiltaket skapt 20 nye IKT-bedrifter og totalt 80 kunnskapsarbeidsplasser på to år. SINTEF har bidratt til at de to prosjektene samarbeider nært, og ser for seg at også bedrifter i sentrene vil utvikle samarbeid.

– Dette kan gjøre dem ytterligere interessante som partnere for norske bedrifter med ambisjoner i de eks-jugoslaviske landene på Vest-Balkan, sier Ystgaard.

Norske bistandsmidler bidrar
Norges ambassadør i Makedonia Carl Schiøtz Wibye holdt tale ved åpningen, og ga uttrykk for norske myndighetters tilfredshet med prosjektet.

SINTEF etablerte eget kontor i Skopje i 2002, og har siden gjennomført en rekke utviklingsprosjekter i landet. Oppstart av inkubatoren er det foreløpig siste i rekken. I tillegg til norsk UD har den ideelle SOROS-stiftelsen, etablert av den ungarske finansmannen George Soros, bidratt til finansiering av inkubatoren.

Skadelidende av krigene
Makedonia frigjorde seg fra det tidligere Jugoslavia og erklærte seg som uavhengig stat 8. september 1991 uten at det oppsto krigshandlinger i landet.

Men det lokale næringslivet, som hadde en betydelig tekstilindustri, mistet sitt marked da krigene på Balkan satte inn. For landets næringsliv hadde i stor grad betjent Jugoslavia.

Makedonia er nå i forhandlingsprosess for medlemskap i EU, og har vist en positiv utvikling på mange områder de siste årene, selv om utfordringene fortsatt er store. En av de største utfordringene er politisk og økonomisk korrupsjon, og landets myndigheter lanserer i disse dager en stor kampanje for bekjempelse av dette problemet.

Av Svein Tønseth