Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-forsker har avtale om fratredelse

SINTEF og seniorforsker Finn Egil Skjeldestad har inngått en avtale om at han skal fratre sin stilling i SINTEF Helse. Avtalen ble inngått 18.12. 2006 etter lengre tids drøftinger.

Avtaleinngåelsen har ingen sammenheng med de forhold som senere har vært omtalt i norske medier om personlige møtehonorarer fra legemiddelfirmaet Merck. Da disse forholdene ble kjent for dagens ledelse i SINTEF Helse, var avtalen om fratredelse allerede inngått.

I følge avtalen skal Skjeldestad sluttføre påbegynte vitenskapelige arbeider før han fratrer. Disse arbeidene skal være avsluttet senest ved utgangen av 2008.

(Pressemelding 3. januar 2007)