Til hovedinnhold
Norsk English

Sikter seg inn mot EUs 7. rammeprogram

Det norske SECOMAS-prosjektet dekker tre typer luftfartsrelatert kommunikasjon:
  • Trafikkrelatert kommunikasjon mellom fly og tårn (Air Traffic Services). Er i dag i all hovedsak stemmebasert. Det eneste som finnes utover dette i dag, er en datalink for formidling av SMS-liknende beskjeder.
  • Selskapsintern kommunikasjon mellom fly og bakke (Airline Operational Communication). Omfatter alt fra utveksling av passasjerlister til oppfølging av tekniske data fra flyet beregnet på vedlikeholdspersonell.
  • Datakommunikasjon for passasjerer (Airline Passenger Communication). En ordning som ga passasjerer tilgang på bredbånd via satellitt, ble nedlagt ved siste årsskifte.

Sikter mot 7. rammeprogram
Den teknologiske delen av det europeiske initiativet Single European Sky er nå på vei inn i en ny fase. Innenfor EUs 7. rammeprogram etableres nå Single European Sky ATM Research (SESAR) Development Phase.

– Vi tror resultatene fra SECOMAS-prosjektet vil gjøre norske fagmiljøer attraktive som samarbeidspartnere i prosjekter knyttet til Air Traffic Management, sier spesialrådgiver Hans Erik Swendgaard ved SINTEF IKT.

Nordisk samarbeid
De norske fagmiljøene på dette området er samlet i ATM Forum Norge under Abelia. I nordisk regi er flere medlemsbedrifter med på forprosjektet Clean Nordic and Baltic Sky som undersøker forskjellige aspekter av mer effektiv og miljøvennlig lufttrafikk.

– Deltakelse i nordisk samarbeid på dette feltet er viktig for Norge. I EUs 7. rammeprogram er det sannsynlig at en nordisk gruppering blir Norges inngangsbillett på ATM-området, sier Swendgaard.

ATF Forum Norway
SECOMAS-prosjektet er det første lansert gjennom ATM Forum Norway, som nå planlegger utvikling av omfattende teknologisamarbeid mellom norsk kompetanseindustri og partnere i de nordiske land samt i Europa for øvrig.

Av Svein Tønseth