Til hovedinnhold
Norsk English

Samarbeidsavtale mellom Husbanken og SINTEF Byggforsk

– Avtalen er et viktig virkemiddel som skal bidra til å realisere regjeringens visjon om at ”Alle skal kunne bo godt og trygt”. Det sier Husbankens adm. direktør om en fersk samarbeidsvtale med SINTEF Byggforsk.

Enige om langsiktig samarbeid: Fra venstre: forskningssjef Jørn T. Brunsell og forskningsdirektør Terje Jacobsen, begge SINTEF Byggforsk, adm. direktør Geir Barvik i Husbanken og regiondirektør Brit Tove Welde ved Husbanken Region Midt-Norge.

Et langsiktig, forpliktende samarbeid som skal løse boligpolitiske utfordringer.

Dette er stikkord for samarbeidsavtalen som adm. direktør Geir Barvik i Husbanken og forskningsdirektør Terje Jacobsen i SINTEF Byggforsk underskrev i Trondheim 4. juni.

– SINTEF Byggforsk er den første forskningsinstitusjonen som Husbanken inngår en samarbeidsavtale med, sa en fornøyd Geir Barvik etter signeringen av samarbeidsavtalen. Barvik uttrykte store forventninger til avtalen.

Viktig samarbeidspartner
Forskningsdirektør Terje Jacobsen understreket at samarbeidsavtalen er viktig for SINTEF Byggforsk fordi Husbanken er en viktig samarbeidspartner.

– Avtalen legger grunnlaget for et forsterket samarbeid, økt målstyring og resultatoppnåelse, sier Jacobsen.

Effektiv ressursbruk
Husbanken Region Midt-Norge har konsernoppgaven for arbeidet innenfor energi og miljø. Regiondirektør Brit Tove Welde understreker at regionkontoret har hatt SINTEF Byggforsk som en god og viktig samarbeidspartner i mange år.

Samarbeidsavtalen gir en ramme for faste møteplasser og prosesser for utveksling av erfaringer, faglige diskusjoner og drøfting felles prioriteringer.

– Avtalen skal bidra til at vi sammen bruker ressursene mer effektivt, målrettet og mer langsiktig strategisk, sier Brit Tove Welde ved Husbanken Region Midt-Norge.

Fakta om samarbeidet
Som ledd i avtalen skal Husbanken og SINTEF Byggforsk:

• Utvikle en langsiktig plan for kunnskapsutvikling og forskningsfinansiering
• Initiere oppdragsforskning og utredninger
• Samarbeide om det strategiske arbeidet ut mot kommuner, boligbransjen og andre aktører
• Samarbeide om internasjonalt arbeid