Til hovedinnhold
Norsk English

Romferja Endeavour til værs med norsk teknologi for gassmåling

Norsk teknologi som skal overvåke inneklimaet for astronauter, er nå brakt ut i verdensrommet. I neste omgang kan gassmåleutstyret bedre innemiljøet for arbeidstakere på jorda.
 

Med teknologi fra SINTEF i bagasjerommet ble romferja Endeavour skutt ut fra Kennedy Space Center i Florida natt til 9. august, norsk tid. Foto: NASA/Sandra Joseph, Tony Gray, Robert Murray

Nylig ble romferja ”Endeavour” skutt ut i rommet – med hjertebarnet til SINTEF-forsker Atle Honne i bagasjen: gassmåleutstyr med tilhørende programvare for sjekk av astronauters inneklima.

Testes i romstasjonen
Om noen uker vil den 59-årige forskeren sitte i et kontrollrom hos NASA i Houston. Derfra vil han sjekke at alt fungerer når systemet blir installert i den internasjonale romstasjonen ISS

I romstasjonen skal systemet prøves ut i ti dager. Består det sin eksamen, kan neste utgave av utstyret bli fast overvåkingsutstyr i romstasjonen.

Men utstyret slås ikke av når den ti dager lange testfasen er over. Når det først er installert der oppe, skal NASA etter planen bruke systemet til å få bedre data om luftkvaliteten i ISS, i første omgang i et halvt år.

Gevinster også på jorda
Målesystemet, som har fått navnet ANITA, er resultatet av et samarbeid mellom SINTEF og tyske Kayser-Threde GmbH. Honne har vært prosjektleder på norsk side fra dag én. Men seniorforskeren ved SINTEFs Oslo-avdeling er ingen ”romfarts-freak”.

– Mitt og SINTEFs engasjement skyldes at måleteknikken er velegnet også på jorda. Den kan brukes i alt fra overvåking av industriprosesser til sjekk av inneklimaet i ubåter og andre miljøer der slik kontroll er viktig, sier Honne.

Like fullt er det en fjær i hatten å få systemet med på et mulig romfartseventyr.

– Ingen andre markeder er så kresne, sier Honne.

Muliggjør mottiltak
ANITA skal forhindre at astronautene i romstasjonen puster inn gass som gir ubehag, er giftig eller kreftfremkallende.

 

SINTEF-forsker Atle Honne er en av fedrene til nytt utstyr for gassmålinger som snart skal lastes over i den internasjonale romstasjonen. Vanligvis analyserer utstyret lufta nær instrumentet helautomatisk. Men om ønskelig kan luftprøver også samles fra andre steder og mates til utstyrsenheten i gassposer, slik Honne demonstrerer her. Foto: SINTEF Media

Som på jorda vil gasser dampe av fra vegger, interiør og utstyr. Andre gasser kan skrive seg fra lekkasjer eller overoppheting. I tillegg avgir menneskekroppen gasser. ANITA skal gi astronautene sjansen til å iverksette mottiltak ved lekkasjer eller svikt i luftrensingen.

Utstyr for gassmåling finnes allerede i ISS. Men bare få gasser måles ofte og raskt. Andre måles med timers reaksjonstid, mens noen kun kan måles etter at luftprøver er brakt til bakken.

Følsom og rask
ANITA er fremste kandidat til å ta over målingene permanent.

Den helautomatiske damen er følsom, gjenkjenner gasser og angir konsentrasjoner, jobber raskt og kan presentere resultatene umiddelbart. Gassene ser hun ved hjelp av infrarøde stråler. Honne har gitt henne metodene hun bruker til å tolke sine måledata.

Nede på jorda synes Honne han har en idealarbeidsdag hvis han bidrar til resultater ”som ivaretar menneskers helse og gjør noen bedrifter rikere, og arbeidet samtidig er interessant”.

– Hadde vi klart å få med en norsk leverandørbedrift, ville jeg ha kalt dette gassmålingsprosjektet en stjernejobb…

Av Svein Tønseth