Til hovedinnhold
Norsk English

Regjeringens maritime strategi gir MARINTEK 25 millioner kroner

Onsdag 3. oktober la Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen fram regjeringens maritime strategi. Strategien inneholder regjeringens plan for å støtte opp under videre vekst og utvikling av de norske maritime næringene.

Blant tiltakene ligger en gledelig nyhet for SINTEFs datterselskap MARINTEK, som får 25 millioner kroner til oppgradering av forskningsinfrastruktur.
 
- Jeg er glad for at forskningsinfrastrukturen kommer på kartet hos regjeringen og politikerne. Disse pengene representerer en god start. Og framover skal vi jobbe mye sammen, både politikere, næringsaktører og kunnskapsmiljøene, for å ta noen store løft på dette området, sier Oddvar Aam, administrerende direktør på MARINTEK.
 
Den maritime strategien underbygges ved en bevilgning på 252 millioner kroner til forsknings-, innovasjons- og kompetansetiltak i den maritime sektor. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra 2007.
 
Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen kommenterte på pressekonferansen om den maritime strategien at bevilgningene vil bli reflektert i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008, som blir offentlig fredag 5. oktober kl. 10.00.