Til hovedinnhold
Norsk English

Prøvekjører ny E6 innendørs

Når neste strekk på nye E6 i Gudbrandsdalen skal planlegges, vil deler av vegen bli prøvekjørt innendørs i Trondheim!
 

Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap), som sjøl bor på Hundorp i Gudbrandsdalen, syntes det var svært spennende ”å kjøre hjem” i SINTEF og NTNUs kjøresimulator. Foto: Svein Tønseth

I SINTEF og NTNUs kjøresimulator vil Vegvesenets planleggere spenne seg fast i en spesialutstyrt personbil som står inne i et laboratorium.

Her vil de dra på kjøretur i et naturtro grafikklandskap – for å luke ut eventuelle trafikkfeller fra den planlagte traseen.

Stortinget på besøk
Tirsdag 17. april fikk medlemmer fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite prøve seg som sjåfører i simulatoren, også de i en simulert versjon av nye E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Komiteen reiste til Trondheim ene og alene for å møte trafikkforskerne ved SINTEF Teknologi og samfunn og brukte en hel dag hos sitt vertskap.

Prøvetur med to og fire felt
I simulatoren ligger allerede 20 kilometer ”framtidsvei” fra strekningen Hundorp – Kvam, i to versjoner. På oppdrag for Vegvesenet har SINTEF modellert én firefeltsversjon av nyveien, og én tofeltsversjon med innlagte forbikjøringsstrekninger som et ekstra tredje felt.

I juni i fjor fikk planleggere fra ”E6-prosjektet Biri – Otta” teste ut begge versjonene i simulatoren, med innlagt trafikk, for å føle forskjellene på kroppen.

– En veldig interessant opplevelse, sier sjefingeniør Bjørn Hjelmstad i Statens vegvesen, region Øst.

Anbefaler tofeltsløsning
Hjelmstad forklarer at simulatorforsøkene ikke kunne bli utslagsgivende for standarden Vegvesenet har anbefalt på strekningen. Andre forhold, blant annet økonomi, måtte tillegges vekt. Etaten anbefaler nå bygging av en tofeltsløsning mellom Ringebu og Otta, med innlagte forbikjøringsfelt.

Men Vegvesenet fant simulatoren interessant nok, til at etaten ønsker å komme tilbake og bruke den i forbindelse med den nært forestående detaljutformingen av veistrekningen.

Test av kryss og forbikjøringsfelt
– I simulatoren ønsker vi å teste ulike utforminger av kryss, varierende lengder av forbikjøringsstrekninger, tilpassing av sideterreng, mm. Vi ser for oss at vi vil ha stor nytte av slike forsøk, med tanke på å finne fram til de mest optimale og trafikksikre løsningene, sier Hjelmstad.

Tenker opplevelse også
Sjefingeniøren legger til at det også kan være aktuelt å bruke simulatoren i forbindelse med vurdering av trafikantens reiseopplevelse og se på hvilke vegløsninger som vil yte naturen i Gudbrandsdalen størst rettferdighet – sett gjennom frontruta! 

Naturtro grafikk
I trafikksimulatoren kan SINTEF- og NTNU-forskerne veksle mellom en personbil- og en tungbilvariant. Over bilene henger fem videoprojektorer. De er koblet til rattet og pedalene, og kan gjenskape alt fra bygater til veitunneler på store skjermbrett foran og bak bilen

Av Svein Tønseth