Til hovedinnhold
Norsk English

Prisbelønt for psykiatriartikkel

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008), tidenes største psykiatrisatsing i Norge, slo raskt ut i økt produktivitet ved poliklinikkene for barn og unge.

Dette går fram av en vitenskapelig artikkel som tre norske forskere i disse dager får en internasjonal pris for.

Artikkelen ”Productivity Growth in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics for Children and Youths” ble publisert i 2005 i tidsskriftet Journal of Mental Health Policy and Economics. Den analyserer utviklingen i perioden 1996 til 2001.

Artikkelen viser at produktiviteten ved de psykiatriske poliklinikkene for barn og unge i gjennomsnitt var 25 prosent høyere i 2001 enn den var i 1996.

Økt aktivitet per behandler
Forskerne Vidar Halsteinli ved SINTEF Helse , Sverre A. C. Kittelsen ved Frischsenteret og  Helseøkonomisk Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo, og Jon Magnussen ved NTNU  har målt produktiviteten ved å sammenholde antall tiltak (samlebegrep for antall konsultasjoner og møter/samtaler knyttet til behandling av enkeltpasienter) med antall behandlerårsverk i den enkelte poliklinikk.

Økte budsjetter
Ved siden av å fokusere på økt produktivitet, har Opptrappingsplanen også bidratt til økte budsjetter og flere behandlere.

I artikkelen påvises det at poliklinikker som øker bemanningen ofte får redusert sin produktivitet i tiden etter tilveksten. En forklaring på dette kan være at opplæring av nye medarbeidere i en overgangsperiode krever tid både fra de nye medarbeiderne og fra de etablerte behandlerne.

The Adam Smith Award
Prisen som de tre forskerne får, "The Adam Smith Award" , deles ut av tidsskriftet Journal of Mental Health Policy and Economics med støtte fra International Center of Mental Health Policy and Economics, en non-profit organisasjon som har sitt sete i Milano i Italia.

Flerfaglig forskning
Prisen er på 2 500 dollar og utdeles med utgangspunkt i artikler publisert i The Journal of Mental Health Policy and Economics i 2005 og 2006. Ifølge statuttene skal prisen tildeles forfatteren/forfatterne av en artikkel som anses å ha ekstraordinær verdi innenfor flerfaglig forskning viet helsepolitiske og helseøkonomiske aspekter ved psykisk helsevern.

Av Svein Tønseth