Til hovedinnhold
Norsk English

Prestisjeverv til tunnelforsker

Eivind Grøv (49) fra SINTEF er innvalgt som visepresident i fjellsprengningsbransjens internasjonale bransjeorganisasjon.

Tunnelforsker Eivind Grøv i SINTEF har sett mange deler av verden – både under og over jordoverflata. Foto: Svein Tønseth


Grøv er sivilingeniør fra Bergavdelingen ved NTH, og født i Drammen. Han er forskningsleder ved avdelingen Berg og geoteknikk hos SINTEF Byggforsk i Trondheim.

Gir råd til FN
Grøv er den tredje nordmann som har fått sete i presidentskapet til International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) i de snart 35 år foreningen har eksistert.

52 land er i dag medlemmer av organisasjonen, som også har status som rådgivende organ for FN i spørsmål knyttet til utbygging av undergrunnen.

Døråpner for Norge
– Vervet gir meg gode muligheter til å markedsføre norsk fjellsprengningskompetanse i utlandet, og jeg håper dermed å kunne åpne dører for norske selskap på verdensmarkedet, sier Grøv.

Å markedsføre bruken av undergrunnen til ulike formål, samt formidle kunnskap om fagfeltet, er blant ITAs viktigste oppgaver. Få land kan vise til så mange og ulike fjellanlegg som Norge. Norske konsulenter og forskere har allerede vært med på store tunnelprosjekter i utlandet, spesielt knyttet til vannkraft og bygging av underjordiske olje-/gasslager.

Grøvs eget fagmiljø i SINTEF Byggforsk er involvert i tunnelprosjekter både i Singapore og Hong Kong. I våre nordiske naboland er instituttet i dag knyttet til fire undersjøiske vegtunnelprosjekter der forskerne bidrar med erfaring fra tilsvarende prosjekter i Norge.

Flere går under jorda
Den norske fjellsprengingsbransjen har i øyeblikket hendene fulle på hjemmebane. Men Grøv understreker at norske selskap som profilerer seg utenlands nettopp nå, vil stå godt rustet til å takle konjunktursvingninger i det norske markedet.

Anvendelsen av undergrunnen øker, spesielt i utviklingsland og i fortettede områder, og det betyr at det er behov for det norske fagmiljøet ute.

– Det finnes muligheter for de som ønsker å engasjere seg utenlands, understreker Grøv.

Mye å lære ute
Grøv påpeker at den norske bransjen har et godt renommé og nyter respekt i utlandet. Han nevner effektiv tunneldriving, berginjeksjon, risikodeling og beslutningstaking som stikkord for våre sterke sider i internasjonal målestokk.

Men samtidig viser han til at flere land har tatt oss igjen på områder som fullprofilboring og sprøytebetong.

– Derfor er det mye å lære ved å engasjere seg på det internasjonale markedet. Ny kunnskap paret med norsk pragmatisk og løsningsorientert praksis kan bli en vinner, sier Eivind Grøv.

Ser ut over grensene
– I forbindelse med ITA sin verdenskonferanse som fant sted i Praha tidlig i mai, så vi en økende andel norske deltakere, og vi bidrar aktivt i ulike ITA-sammenhenger. Standen til den norske fjellsprengningsforeningen var også godt besøkt, sier SINTEF-medarbeideren som er styremedlem også i den nasjonale foreningen, med fire år bak seg som formann i foreningens internasjonale komité.

Av Svein Tønseth