Til hovedinnhold
Norsk English

Ny leder for SINTEF NBL as (Norges Branntekniske Laboratorium)

Styret i SINTEF NBL AS har ansatt Atle William Heskestad som ny administrerende direktør i selskapet. Han overtar etter Kjell Schmidt Pedersen som 4. april 2008 blir pensjonist.
 

Atle William Heskestad blir Administrerende direktør ved SINTEF NBL as.

Atle kommer fra en stilling i Jernbaneverkets infrastrukturdivisjon hvor han er direktør for sikkerhets- og kvalitetsavdelingen - en enhet på størrelse med Brannlab'en. Han er også divisjonenes sikkerhets- og kvalitetessjef.

Divisjonen består av cirka 2000 personer og har bl.a. ansvar for utbyggings-, forvaltnings- og entreprenørvirksomheten i Jernbaneverket. Atle har hatt medansvar for sikkerhets- og kvalitetsstyring, oppfølging av uønskede hendelser, granskninger og revisjoner, HMS, beredskap, security og ansvars-kompetanseforhold. Han har ledet prosjekter og oppgaver som involverer så vel togselskap som tilsynsmyndigheter og Samferdselsdepartementet, deltatt i den europeiske interesseorganisasjonen for infrastrukturforvaltere og vært utnevnt som europeisk jernbanesikkerhetsekspert i EUs jernbanebyrå. 
 
Atle studerte ved NTH og ble siv. ing. i 1988. I perioden 1990-92 var han vitenskapelig assistent ved Institutt for husbyggingsteknikk ved NTH, og 1992/93 gjesteforsker ved Centre Scientifique et Technique du Bâtiment i Paris. Han var deretter dr. stipendiat og ble i 1994 dr.ing. ved NTNU med en avhandling innenfor brannforskning  ("Reaction to Fire Classification of Building Products: Assessment of the Smoke Production Models"). Han var deretter syv år i InterConsult hvor han var brannsikkerhetsrådgiver innen "fire safety engineering". Han gikk til Jernbaneverket i 2001, og tiltrådte der sin nåværende stilling for ca. to år siden.
 
Atle har også bak seg flere vitenskapelige arbeider, artikler om brannsikkerhet og sikkerhet generelt, arbeid med reglelverk og standarder, foredrag, kursvirksomhet og prosjektarbeid.
 
Atle William Heskestad er opprinnelig fra Jæren. Han er 41 år gammel, gift, har tre barn og bor i Trondheim.
 

Dag Slotfeldt-Ellingsen
Styreleder