Til hovedinnhold
Norsk English

Norske spillevaner under lupen

I 2005 satset hver nordmann over 15 år i gjennomsnitt nær 11 500 kroner på registrerte norske pengespill. Nå skal SINTEF Helse kartlegge hvor mange av oss som er spilleavhengige. For første gang her til lands vil forskerne også spørre hvordan pårørende av spilleavhengige har det.
 

SINTEF-forsker Anita Øren og kollegene hennes skal undersøke nordmenns spillevaner.
Foto: SINTEF

Undersøkelsen er i tillegg den første som vil vise om det er sammenheng mellom avhengighet av Internett og dataspill og problemer med pengespill i den norske befolkningen.

10 000 spørreskjema
I disse dager mottar 10 000 norske borgere et spørreskjema fra SINTEF Helse. Skjemaene går til et tilfeldig utvalg av befolkningen i alderen 16 til 74 år.

Hovedfokus i undersøkelsen er pengespill, alt fra skrapelodd og lotto til spilleautomater og internettpoker.

– For at undersøkelsen skal gi et riktig bilde av norske spillevaner, er det svært viktig at flest mulig svarer, uavhengig om de spiller ofte, lite eller aldri, sier prosjektleder Anita Øren ved SINTEF Helse.

Vil se om problemet tiltar
Det er Lotteritilsynet som finansierer befolkningsundersøkelsen om spilleavhengighet.  Den er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse som ble gjort i 2002. Et viktig mål er å se om befolkningens spilleproblemer har økt i omfang siden da.

Konklusjonen i 2002 var at 49 000 personer i alderen 15-74 år hadde eller har hatt et alvorlig pengespillproblem.

– Siden den gangen har brutto omsetning i det norske pengespillmarkedet økt med over 25 prosent. I tillegg har vi fått ukontrollerte pengespill på Internett. Myndighetene ønsker å se hvordan dette påvirker spilleavhengigheten i befolkningen, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Omsetningen øker
Da den forrige undersøkelsen ble gjort i 2002, var brutto omsetning i regulerte norske pengespill vel 30 milliarder kroner.

Lotteritilsynet har ikke alle 2006-tallene klare ennå, men i 2005 var brutto omsetning til sammenligning 42,3 milliarder kroner. Det vil si at hver norske innbygger fra 15 år og oppover gjennomsnittlig dette året satset 11 402 kroner på pengespill.

I tillegg spilte nordmenn for minst fire milliarder kroner på uregulerte pengespill på Internett i 2005. Dette tallet har om lag doblet seg siden 2003.

Favner også pårørende
Til tross for at sammenlikningen med 2002-undersøkelsen står sentralt, vil spørreskjemaene også inneholde spørsm��l som ikke inngikk i den tidligere undersøkelsen.

– Vår undersøkelse er den første som omfatter også pårørende av mennesker med spilleavhengighet. Den vil vise hvordan disse personenes liv blir påvirket av problemet – for eksempel om det oppstår konflikter i familien og om de pårørende får fysiske eller psykiske helseplager, sier SINTEF-forsker Anita Øren.

Menn mest utsatt
Den forrige undersøkelsen, som ble gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning, viser at enkelte grupper i befolkningen er overrepresentert blant problemspillerne. Dette gjelder menn, ungdom under 25 år og personer med annen etnisk bakgrunn

Færre nødoppringninger
Både på politisk og medisinsk hold blir spilleavhengighet i Norge i dag regnet som et samfunnsproblem. Spilleavhengige og pårørende har en hjelpelinje de kan kontakte for å få råd og hjelp – Hjelpelinjen for spilleavhengige. Fersk statistikk fra trafikken på Hjelpelinjen i fjor viser at tallet på samtaler gikk ned til 1792 fra 2133 året før.

Nedgangen i trafikken på Hjelpelinjen kom i sin helhet etter at det 1. juli i fjor ble innført forbud mot bruk av sedler på gevinstautomater.

Undersøker også nettavhengighet
Men det er stadig flere som ringer Hjelpelinjen fordi de får problemer med spill uten penger på Internett. Derfor vil det i befolkningsundersøkelsen denne gangen også bli spurt om folks atferd på Internett.

Psykiatere og psykologer med på laget
Det er SINTEFs miljø for epidemiologisk forskning som gjennomfører undersøkelsen. Epidemiologi handler om å kartlegge utbredelse av og årsaker til sykdom, og epidemiologer utfører ofte nettopp befolkningsundersøkelser.

I arbeidet med undersøkelsen vil SINTEF samarbeide nært med psykiatere og psykologer som har spesialisert seg på menneskers spilleavhengighet. Disse har vært med på å utforme spørsmålene i spørreskjemaet og skal i tillegg bidra med faglig ekspertise til vurdering og diskusjon av resultatene.

Kontaktpersoner:
Forsker Anita Øren, SINTEF Helse – tel: 982 45 158
Underdirektør Anniken Støylen, Lotteritilsynet – tel: 57 82 80 00