Til hovedinnhold
Norsk English

Norske pustehull i kinesisk tunnel

I hjertet av Kina møter bilistene et stykke Norge, under jorda! Lysdesign fra Trondheim skal holde sjåfører i gigantlandet våkne i verdens nest lengste tunnel.

Trondheims-kunstneren Brit Dyrnes har vært med på å utsmykke verdens nest lengste veitunnel - i Kina. Her prøvekjører hun løsningen - "Skyway" - i SINTEF og NTNUs kjøresimulator. Foto: Svein Tønseth

I en nær to mil lang veitunnel midt i Kina møter bilistene store bergrom som er lagt inn for å bryte monotonien, med tre til sju kilometers mellomrom. Spesiallaget lyssetting gir førerne en fornemmelse av å kjøre under åpen himmel i bergrommene.

Bak de lysende pustehullene står trafikkforskere ved SINTEF, trønderkunstnerne Brit Dyrnes og Arild Juul og designfirmaet Kadabra i Trondheim.

SINTEF har også hatt ansvaret for de bergtekniske undersøkelsene som avgjorde størrelsen og formen på bergrommene.

Turistmagneter i nabolaget
Shaanxi-provinsen midt i Kina har lenge hatt den gamle keiserbyen Xian og den verdensberømte ”terakottahæren” å smykke seg med. Nå kan provinsen i tillegg skilte med en veitunnel utenom det vanlige.

The Qinling Zhongnan Mountain Tunnel
The Qinling Zhongnan Mountain Tunnel, som ble innviet i vinter, inngår i en ny motorveiforbindelse mellom det sørlige og nordlige Kina. For kineserne var det viktig å ha tunnelen klar til Beijings OL i 2008, på grunn av den store turisttrafikken som er ventet til Xian under sommerlekene.

Tunnelen er 18 kilometer – den lengste i verden med to løp, ett for hver kjøreretning. Totalt er tunnelen verdens nest lengste. Bare Lærdalstunnelen i Norge er lengre.

Inspirert av Lærdalstunnelen
I Lærdalstunnelen ble store, lyssatte bergrom lagt inn etter forslag nettopp fra SINTEF. Pustehullene i den kinesiske tunnelen er laget etter den samme filosofien.

Bergrommene er laget for å forhindre at bilførerne skal sovne bak rattet på sine lange underjordiske kjøreturer. I tillegg skal rommene i fjellet motvirke tunnelangst og øke bilistenes komfortfølelse. Alt dette for å øke trafikksikkerheten i tunnelene.

Psykologisk riktig tunnel
SINTEF la grunnlaget for sitt Kina-prosjekt dypt inne i fjellet i Sogn og Fjordane – og i et trafikklaboratorium i Trondheim. Da den 24,5 kilometer lange Lærdalstunnelen ble prosjektert på 90-tallet, ønsket prosjektledelsen å involvere forskere som kunne kaste lys over bilføreres atferd og reaksjoner i så lange tunneler.

På SINTEFs anbefaling la Vegvesenet tre store bergrom inn i tunnelen – både for å gi bilistene en sjanse til å snu, for å øke komforten og for å redusere monotonien. Målet var å få førerne til å oppleve hvert bergrom som en overgang til en ny tunnel, slik at totallengden ikke skulle framstå som skremmende.

De har bragt norsk lysdesign til Kina. Fra venstre industridesigner Espen A. Jørgensen fra Trondheims-firmaet Kadabra, trafikkforsker Gunnar D. Jenssen, SINTEF og Trondheims-kunstnerne Arild Juul og Brit Dyrnes. I bakgrunnen ses Kadabras løsning "Timetravel" som er brukt i den kinesiske tunnelen. Foto: Svein Tønseth


Prøvekjørt i simulator
I prosjektet på Vestlandet ble det også definert som viktig å finne en ”interiørdekor” som ved hjelp av farger, lys og eventuelle designelementer kunne inngi sjåførene en følelse av trygghet ved å skape et inntrykk av luftighet og god plass.

I vestlandsprosjektet inviterte SINTEF tre grupper av arkitekter, designere og kunstnere til å lage sine dekorforslag.

Fire alternativ ble testet ut på forsøkspersoner i SINTEF og NTNUs kjøresimulator – en spesialinstrumentert, stillestående bil som brukes til kjøreturer i naturtro grafikklandskap ved et laboratorium i Trondheim. Det endelige valget av lysdekor ble gjort på bakgrunn av disse testene.

Nå har SINTEF gjort en tilsvarende jobb for veimyndighetene i Shaanxi-provinsen.

Av Svein Tønseth


Les mer: Underjordisk prøvekjøring - i laboratoriet

Les mer: Tverrfaglig hjelp til tunnelbyggerne