Til hovedinnhold
Norsk English

NORMAN – Norwegian Manufacturing Future, SINTEF

Champions League i vareproduksjon.

Senteret skal utføre tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjonsteknikker. Dette skal legge grunnlaget for at norsk vareproduserende industri kan hevde seg i en global konkurranse.

Få land i verden er bedre egnet for moderne vareproduksjon enn Norge, mener initiativtakerne bak SFI-senteret Norwegian Manufacturing Future. Det ambisiøse målet er å øke produksjonen per ansatt fra én til fire millioner kroner.

SFI-senteret Norwegian Manufacturing Future vil bli ledet fra Trondheim og ha en industriavdeling på Raufoss. Slik sementeres aksen Raufoss-SINTEF/Trondheim – en forbindelse som i dag er helt sentral i norsk vareproduksjon. Samtidig er også bedrifter fra andre deler av landet, som Kongsberg og Sunnmøre, med i SFI-prosjektet. I alt består industrikonsortiet av 16 bedrifter.

Bilproduksjon er en av verdens mest avanserte masseproduksjonsindustrier. I dette heatet er norske bedrifter med og konkurrerer med en produksjon av bildeler til en verdi av mellom syv og åtte milliarder kroner hvert år. Når for eksempel Raufoss Technology AS får tilbud om å være en av tre fabrikker i verden som konkurrerer om å lage hjuloppheng til en ny bil fra General Motors, må de selv utvikle produktet helt fra bunnen av og samtidig beskrive hvordan det kan produseres.

Norwegian Manufacturing Future skal engasjere seg i flere langsiktige prosjekter. Alle prosjektene skal ende opp med en demoversjon eller en demonstrator. Senteret skal ha felles lokaler hos SINTEF i Trondheim. I tillegg får senteret en egen avdeling i industriparken på Raufoss.

I løpet av de åtte årene senteret håper å holde det gående, vil deltakerne engasjere seg i vedvarende utvikling av produkter, blant annet til bil- og verkstedsindustri, næringsmiddelindustri, fly, elektro, forsvarsindustri, møbelproduksjon og teko. Like viktig som selve produktene er produksjonsprosessene og verdikjedene som ligger bak.

Vertsinstitusjon: SINTEF.
Forskningspartnere: NTNU, RTIM.
Bedriftspartnere: Elko, Helly Hansen, Pipelife Norge, Steertec, Teeness, Ekornes, Plasto, Nortura, Hexagon, Hydro Automotive, Kongsberg Automotive, Nammo, Raufoss Technology, Volvo Aero, Raufoss Industrial Tools, Mills. Budsjett: 160 millioner kroner over åtte år. Ansatte: 15–20

Senterleder/kontakt: Seniorforsker Odd Myklebust, tel: 73 59 71 20 /926 14 449, e-post: ,

Internett: www.sintef.no/norman