Til hovedinnhold
Norsk English

Norge har de største IKT-forskjellene

I en fersk IKT-studie gjennomført av SINTEF i det Europeiske prosjektet CITIZEN MEDIA bekreftes det at de digitale skillene fortsatt eksisterer både innad og mellom land. En sammenligning mellom Tyskaland, Østerike og Norge viser også at det bare er her til lands vi har en gruppe med avanserte brukere.

Rapporten beskriver også utviklingen av et nytt digitalt skille – Digitale produksjonsskiller.

Studien har analysert mediebruksmønstre i Norge, Østerrike og Tyskland, med et utvalg på 24468 i alderen 12-74 år. Data er hentet fra Eurostat studien, IKT i husholdningen og blant privatpersoner (Community survey on ICT usage in households and by individuals) gjennomført siste halvdel 2005, og utført av SSB i Norge.

Fem brukergrupper
I følge forskerne Jan Heim og Petter Bae Brandtzæg ved SINTEF som har gjennomført analysene, har grupper i befolkningen sin måte å bruke eller ikke-bruke IKT på. Det ble identifisert fire typiske bruksmønstre for større grupper i befolkningen i samtlige land, samtidig som ett bruksmønster var unikt for Norge – de avanserte brukerne. Følgende bruksmønster er beskrevet i rapporten: 

1) Ikke-brukere, er karakterisert ved at de ikke bruker tid på IKT. De er den største gruppen i utvalget. Kjennetegnes ved høy alder – 45 år og eldre. Lav inntekt, lav utdannelse og få personer i husholdningen (Østerrike 47%, Tyskland, 39%, Norge, 25%).

2) Gjennomsnittsbrukere representerer den største gruppen av IKT-brukere. De bruker kun PC og Internett nå og da. De har relativt lave IKT-ferdigheter og har ingen spesielle kjennetegn (Østerrike 28%, Tyskland, 51%, Norge, 27%)

3) Instrumentelle brukere, benytter IKT i hovedsak for nytte og informasjonsinnhenting som offentlige nettjenester. De har relativt høye IKT-ferdigheter og de kjennetegnes ved høy utdanning (Østerrike 15%, Tyskland, 5%, Norge, 23%)

4) Underholdningsbrukere, bruker meste av tiden på å underholdningsbruk som spilling og se video/TV på nettet. De har relativt avanserte og gode IKT-ferdigheter. Relativt unge mennesker (ikke så tydelig I Tyskland), det er flere menn enn kvinner. Høy variasjon på utdanningsnivå og inntekt, pga. en del studenter (Østerrike 9%, Tyskland, 5%, Norge, 14%)

5) Avanserte brukere, er en gruppe som kun er tydelig i Norge (11%). Denne gruppen benytter IKT i mange sammenhenger og for flere hensikter. Høy grad av avansert bruk, som programmering, hjemmeside design etc. Bruker Internett daglig. Ganske ung alder, gjennomsnitt 32 år vs. 45 i resten av utvalget. Flest menn, 80%. Høy tilgang til bredbånd, 87% (gjennomsnitt 42%). Bor i byer og har variert utdannelse.

Konklusjonen er at det er store forskjeller i bruksmønstre av IKT mellom Østerrike, Tyskland og Norge. Den største gruppen totalt sett er Ikke-brukere, en gruppe som var mest tydelig i Østerrike (47 %). Gjennomsnittsbrukerne er den største gruppen av IKT-brukere, hvis man ser alle landene under ett. Flest gjennomsnittsbrukere finner vi i Tyskland (51%). Den minste gruppen totalt sett er de avanserte brukerne som bare var synlige i Norge (11%)

 

Avanserte brukere
De mest avanserte brukerne finner vi altså I Norge (nå er riktignok ikke andre nordiske land med i analysen), dette er i hovedsak yngre mennesker, med høy tilgang til IKT og bredbånd. Samtidig finner vi også det største skille i IKT-bruk i Norge, et stort digitalt skille mellom ikke-brukere og avanserte brukere.

I tillegg har rapporten gjennomført en gjennomgang av eksisterende internasjonale studier knyttet til den økende bruken av brukergenerert innholdsproduksjon og sosiale nettverks applikasjoner eller såkalte online communities. Rapporten finner at det er i hvoedsak yngre mennesker som er storbrukere av Internett som er aktive deltagere og innholdsprodusenter. I følge forsker Petter Bae Brandtzæg, ser vi nå begynnelsen på et nytt digitalt skille, mellom de som kun konsumerer medier og de som også er produsenter. Han hevder det nå er ulike nivåer av digitale skiller:

 Digitale konsumentskiller, forskjeller i tilgang og ferdigheter til å konsumere medieinnhold 
 Digitale produksjonsskiller, forskjeller i tilgang og ferdigheter til å kunne produsere medieinnhold

Prosjektet:
Rapporten er den første av flere i prosjektet CITIZEN MEDIA (IP – FP6 – 2006-2009 ). Prosjektet er under det EUs 6 rammeprograme. Målet med prosjektet er å utvikle nye systemer som gjør det mulig for ikke-profesjonelle brukere å konsumere, skape og publisere audiovisuelt medieinnhold på ulike plattformer SINTEFs rolle er å skaffe kunnskap om bruk og brukerbehov og definere brukerkrav i den nye medievirkeligheten. Samt utvikle en teori om hvordan mediebruksmønstre utvikles over tid.

Prosjektet består av i alt 16 partnere fra ulike EU-land. Alcatel Bell NV er koordinator. Mer om prosjektet, se: www.ist-citizenmedia.org

 

Referanse
Jan Heim., & Petter Bae Brandtzæg (2007) Patterns of media use among Citizens in Europe. User groups and user communities in countries hosting CITIZEN MEDIA Testbeds. P6-2005-IST-41 (038312), CITIZEN MEDIA, D.1.1.1. Available online: www.ist-citizenmedia.org

NB! Rapporten er kun å finne på Engelsk.