Til hovedinnhold
Norsk English

Nordisk konsortium skal utvikle og demonstrere brenselceller

Fem nordiske partnere går nå i bresjen for å videreutvikle og demonstrere teknologi for PEM (proton exchange membrane)- brenselceller som skal kunne operere i kaldt, nordisk klima. Det toårige prosjektet er støttet av Nordisk Energiforskning med 4,4 mill kroner.

PowerCell, et datterselskap av Volvo og StatoilHydro, ble etablert i 2005 for å utvikle og kommersialisere brenselcellesystemer som kan brukes som hjelpemotor i større vogntog. Volvo Technology vil nå, i nært forskningssamarbeid med SINTEF, sørge for å gi PowerCell et løft innen teknologiutvikling. Samarbeidet er basert på Volvo Technology sin patenterte brenselcelleteknologi og SINTEFs mer enn 15-årige erfaring og kunnskap innen brenselceller.

Den nye, forbedrede brenselcelleteknologien skal demonstreres ved å implementere den i et hydrogendrevet kjøretøy. Det danske selskapet H2 Logic vil bidra med sine erfaringer, og lede arbeidet med å utvikle og sammenstille et effektivt og robust system i kjøretøyet. 

Målsettingen med prosjektet er å redusere kostnadene betydelig i tillegg til å bygge inn evne til å operere i temperaturer under frysepunktet.  På denne måten vil prosjektet bidra til å øke tekologiens konkurranseevne og anvendelighet for bruk i kaldt, nordisk klima. 

Erfaringer fra drift av brenselcellesystemet vil bli delt med små og mellomstore bedrifter og leverandørindustri i en åpen nordisk workshop våren 2009 for å sikre kunnskapsoverføring og utviklingen av neste generasjons PEM-brenselcelleteknologi.

 


Kontakt :
Steffen Møller-Holst. tlf +47 92604534,
e-post: steffen.moller-holst@sintef .no