Til hovedinnhold
Norsk English

Næringsutvikling med ”nogo attåt”

Det nye selskapet på Hitra og Frøya, som ennå ikke har fått sitt navn, eies av de to kommunene og bemannes av SINTEF-personell på prosjektbasis

Selskapet skal løse det som til nå har vært kommunale næringsavdelingers oppgave – og mer enn det:

Selskapet skal drive både med skoleutvikling, tettstedsutvikling, kulturutvikling og næringsutvikling. Alt dette med to mål for øyet:

Det skal bli attraktivt for stedets egen ungdom å ta høyere utdanning og deretter bli boende i hjemkommunen. I tillegg er håpet at annen høyt utdannet arbeidskraft skal strømme utenfra til øyriket og bosette seg permanent der.

Viktig port mot verden
– Hitra og Frøya har et fantastisk utgangspunkt. Kommunene står for nærmere 50 prosent av all eksport fra Sør-Trøndelag, men har bare fire prosent av befolkningen. Nå skriker næringslivet der etter kompetent arbeidskraft, sier seniorrådgiver Svein Jarle Midtøy i SINTEF Teknologi og samfunn som er SINTEFs prosjektleder i Hitra/Frøya-prosjektet.

Startet på Vestlandet
Det nyetablerte selskapet er en frukt av en ny metode SINTEF har utviklet for å stimulere til regional utvikling.

Konseptet heter ”Gode Sirklar”. Det ble til som et svar på utfordringer som kommunene Øygarden, Sund og Fjell i Hordaland sto overfor – og har i ettertid fått det reneste ras av prosjektmidler til å drysse over de tre vestlandskommunene.

Arbeidsplasser ikke nok
De tre nabokommunene utenfor Bergen har mange kunnskapsbaserte bedrifter, som alle opplevde at det var vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft.

SINTEF konkluderte med at attraktive arbeidsplasser alene ikke er nok til å lokke høyt utdannede yngre mennesker til å bli værende i eller flytte til distriktsregioner.

Skal distrikts-Norge klare å holde på kompetente arbeidstakere, må kommunene utvikle attraktive tettsteder som unge mennesker kan identifisere seg med, blant annet gjennom skoleutvikling og satsing på kulturtiltak, lød forskningskonsernets råd.

Setter ut næringsoppgaver
Til å utløse de nødvendige tiltakene på Vestlandet, brukte SINTEF en resept som Hitra og Frøya nå kopierer, akkurat som Bjugn og Ørland gjorde det i mai.

Første del av oppskriften består i at kommunene oppretter et kommunalt eid aksjeselskap, som for en femårsperiode driftes og bemannes av SINTEF.

– Det er viktig å være klar over at selskapet kommer i tillegg til, og ikke i stedet for eksisterende private og kommunale aktiviteter på Hitra og Frøya. Det er ikke sånn at det nå blir flere som skal spise av samme kake. Vi skal gjøre kaka større, sier Svein Jarle Midtøy i SINTEF.

Les mer: Får direktelinje til forskningen

Tekst: Svein Tønseth

 

Kontaktperson