Til hovedinnhold
Norsk English

Misfarging av marmor i operabygget i Bjørvika

SINTEF Byggforsk har startet undersøkelser av marmor fra det nye operabygget i Bjørvika for å finne mulige årsaker til misfarging.

Flere medier har de siste dagene rapportert at marmor i utendørs tak og innendørs gulv i den nye operaen er i ferd med å bli misfarget. På oppdrag fra Statsbygg har SINTEF Byggforsk nå startet undersøkelser av den italienske Carrara-marmoren. 

 
Teknisk vurderingsgrunnlag
SINTEF Byggforsk har vært engasjert av Statsbygg fra 2001, i ulike faser av opera-prosjektet. Det har hele tiden vært et godt samarbeid mellom Statsbygg og SINTEF Byggforsk.

Forut for valget av stein til bygget gjennomførte SINTEF Byggforsk i 2004 tekniske vurderinger av ni aktuelle steintyper, fem granitt og fire marmor.

SINTEF Byggforsk har ikke hatt ansvar for valg av stein, og var heller ikke med i vektlegging av enkeltkriterier som ble lagt til grunn for valget. Oppgaven har vært å gi Statsbygg som beslutningstaker et teknisk vurderingsgrunnlag, som sammen med andre kriterier skulle legges til grunn for Statsbyggs endelig valg av stein.

 
Teknisk vurdering av Carrara-marmor
Ut fra tekniske kriterier anbefalte SINTEF Byggforsk en brasiliansk granitt til alle bruksområder. Ingen av de ni steintypene ble klassifisert som uegnet, men SINTEF Byggforsk vurderte den italienske Carrara-marmoren som mindre egnet enn flere av de andre steintypene. Risiko for misfarging var et viktig element for denne vurderingen.

I forkant av steinvalget plasserte SINTEF Byggforsk italiensk Carrara-marmor som sjuende beste valg til utendørs tak, åttende beste valg til utendørs fasade og fjerde beste valg til innendørs gulv.

Statsbygg gjorde sitt valg av stein ut fra en samlet vurdering, som også omfattet andre elementer enn de tekniske som SINTEF Byggforsk vurderte. Statsbygg valgte en norsk granitt til sjøsonen og utendørs fasade og en italiensk Carrara-marmor til utendørs skråtak og innendørs gulv.

 
Spekulerer ikke i årsaker
Med utgangspunkt i steinvalget og andre føringer i anbudsdokumentene, har SINTEF Byggforsk senere bistått Statsbygg på flere måter. Dette gjelder blant annet valg av mørtel, settelim og fugemasse ved legging av stein. SINTEF Byggforsk har blant annet anbefalt bruk av sement med lavt alkalieinnhold i settemasser for å redusere faren for misfarging.

De undersøkelsene som SINTEF Byggforsk nå skal gjennomføre, vil bli avsluttet i løpet av to uker. Målet er å kartlegge årsaker og muligheter for å rette opp misfargingen.

SINTEF Byggforsk vil ikke spekulere nærmere om årsaker og muligheter før undersøkelsene er gjennomført.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Forskningssjef Einar Aassved Hansen, SINTEF Byggforsk, telefon 93058685