Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvernministeren og fersk fredsprisvinner åpner CO2-konferanse i Trondheim 16. oktober

Miljøvernminister Helen Bjørnøy og klimaforsker Eystein Jansen, en av årets fredsprisvinnere, holder åpningsforedrag. Deretter vil 200 forskere fra hele verden utveksle erfaringer som skal kutte kostnadene knyttet til CO2-håndtering i framtidas kull- og gasskraftverk.
Stedet er Nova konferansesenter i Trondheim, og dagen er tirsdag 16.oktober.

Da åpner den internasjonale fagkonferansen ”The 4th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage”, med SINTEF og NTNU som vertskap.

Faglige spørsmål
På dagsorden står faglige spørsmål som vil avgjøre hvor billig det går an å gjøre neste generasjon teknologi for håndtering av CO2 fra kull- og gasskraftverk og andre industrielle utslippskilder.

Politikere og miljøbevegelsen til åpningen
Konferansen er rent vitenskapelig. Men både det politiske miljø, forvaltning og miljøorganisasjoner blir representert under åpningen.

...pluss en fredsprisvinner
Blant foredragsholderne etter at miljøvernminister Helen Bjørnøy har vært på podiet, er Eystein Jansen, en av årets fredsprisvinnere.

Jansen arbeider ved Bjerknes Centre for Climate Research i Bergen og er en av hovedforfatterne bak klimadelen av rapporten fra FNs klimapanel

Også lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, holder foredrag på åpningsdagen.

Her er programmet for åpningsdagen

Program: Tirsdag 16. oktober 2007

08.30 Welcome and conference targets
Nils A. Røkke, Director – The Gas Technology Center NTNU-SINTEF

08.45 Environmental climate change impacts and the need for technology development
Helen Bjørnøy, Minister of the Environment, Norway

09:15 Policy and plans for CCS in Norway
Tone Skogen, Dep. Director General, Ministry of Petroleum and Energy, Norway

09.45 Coffee Break
Keynote Session, Chairman: Olav Bolland, NTNU
 
10.15  A NGO views on CCS
Lars Haltbrekken – Chairman, Friends of the Earth Norway/ Norwegian Society for the Conservation of Nature, Norway

10.45  CCS incentives and deployment plans for Norway
Svein Eggen, Senior Adviser, Gassnova – Center for Gas Power Technologies, Norway

11.15  Findings of the IPCC WG1 report
Eystein Jansen, Director, Bjerknes Centre for Climate Research, Norway

11.45 CCS Technologies for the future
Hallvard Svendsen, Professor, NTNU, Dep. of Chemical Engineering, Norway