Til hovedinnhold
Norsk English

Kvinner velger bort sterilisering

Tallet på kvinner som steriliserer seg, sank som en stein da egenandelen ble mangedoblet. – Hormonspiralen har overtatt, og det er positivt, sier gynekolog.

1. januar 2002 økte egenandelsbeløpet ved sterilisering for kvinner med over 2000 prosent – fra 268 kroner til 6079 kroner!

Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister har SINTEF-forsker Inger Johanne Bakken påvist at etterspørselen etter sterilisering for kvinner sank momentant – og dramatisk – ved prisendringen.

Hvert år valgte drøyt 5000 kvinner sterilisering før prishoppet. I de påfølgende fire årene har sykehusene bare utført rundt 1800 slike inngrep årlig.

Alle kvinner som ikke allerede ligger på sykehus av andre årsaker, må betale for inngrepet. SINTEF-forskeren dokumenterer at det er i denne gruppa etterspørselen etter sterilisering har avtatt.

– Prislappen skapte endringen
Kvinner som nettopp har født, kan få sterilisert seg gratis før de forlater sykehuset. Bakkens tall viser at fødende benytter seg av tilbudet i samme beskjedne grad som før. Gjennom hele tiåret vi er inne i, har dette utgjort rundt 600 inngrep årlig. 

– Materialet mitt levner liten tvil om at det er prisen som har fått kvinner til å velge bort sterilisering, sier Bakken.  

Internasjonal publisering
Funnene publiseres nå i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Women’s Health. Der kan du lese hele artikkelen.

Velger annen prevensjon
Bakken opplyser at den reduserte bruken av sterilisering blant kvinner, ikke har ført til noen økning i aborttallene.

– Dermed er det åpenbart at kvinnene i de aktuelle aldersgruppene har dekket sitt prevensjonsbehov på andre måter. Og dette har ikke skjedd ved at menn har sterilisert seg oftere enn før. For her viser tallene ingen økning, sier Bakken.

Hormonspiral overtar
Jorun Thørring Loennechen, erfaren gynekolog med privat praksis i Trondheim, sier at kvinner i sterk grad har gått over til å velge hormonspiral som alternativ til sterilisering de siste årene. Noe hun gjerne anbefaler dem sjøl.

Fjerner problemer
– Hormonspiralen sparer kvinnene for et kirurgisk inngrep fordi den gjør sterilisering unødvendig, det er det viktigste. I tillegg vil den hos de fleste redusere sterke blødninger og smerter i forbindelse med menstruasjon. Dette er problemer som ikke forsvinner etter en sterilisering og som er utbredt for mange i den aldersgruppen vi snakker om her, sier Loennechen.

– For lite kjent
Gynekologen sier at mange kvinner får lite eller ingen informasjon om hormonspiral som prevensjonsmetode. Hun understreker også at hormonspiralen hovedsaklig leverer hormonene lokalt i livmora og ikke sprer dem rundt i kroppen.

– Den opphetede debatten rundt P-piller og østrogenbehandling, kan man legge bort ved bruk av hormonspiral, sier Loennechen.

Dramatisk nedgang
SINTEF-forsker Inger Johanne Bakkens nylig publiserte artikkel viser at mellom 5000 og 5500 kvinner valgte sterilisering årlig i Norge – før egenandelen gikk i været.

I 2002, det første året etter økningen av egenandelsbeløpet, sank tallet til 1888, og nedgangen ble varig. Det årlige snittet for de fire første årene etter prisendringen, er 1830 steriliseringsinngrep.

Antallet steriliseringer sank fra rundt 13 per 1000 kvinner til rundt 4 per 1000 kvinner i aldersgruppa 35-39 år etter at egenandelen økte. I aldersgruppa 40-44 år gikk tallet ned fra rundt 10 per 1000 kvinner til om lag 3 per 1000 kvinner. 

Ros fra amerikansk professor
I forbindelse med den internasjonale publiseringen av funnene, har sosiologiprofessor Joseph Potter ved University of Texas i Austin gitt Bakkens artikkel ros i sin ”Reviewers report”.

Ifølge Potter har det til nå vært forbausende lite viten om sammenhengen mellom prisen på en prevensjonsmetode og befolkningens valg på dette feltet.

Nå har forskning ved SINTEF gitt verden kunnskap nettopp om dette.

Tekst: Svein Tønseth