Til hovedinnhold
Norsk English

Innendørs prøvekjøring av rekordtunnel

Norske og kinesiske forsøkspersoner prøvekjørte den lange kinesiske tunnelen innendørs i Trondheim, før valget av lysdesign til bergrommene ble gjort.

Til utsmykningen i Kina-prosjektet inviterte SINTEF til en lukket konkurranse mellom utvalgte norske og engelske arkitekter, norske designfirma og kunstnere.

Ett konsept fra trønderkunstnerne Brit Dyrnes og Arild Juul og ett fra designfirmaet Kadabra i Trondheim gikk til finalerunden som innebar utprøving i SINTEF og NTNUs kjøresimulator – en spesialinstrumentert, stillestående bil som brukes til kjøreturer i naturtro grafikklandskap ved et laboratorium i Trondheim.

I simulatoren registrerte forskerne alt fra testførernes øyebevegelser til bilens plassering i veibanen. Også intervjuer om subjektive inntrykk og opplevelser, inngikk i prøvekjøringen. Omlag 40 forsøkspersoner deltok i forsøkene – halvparten norske, halvparten kinesiske.

Valgte de attraktive
– Med tanke på trafikksikkerheten skilte ingen av løsningene seg fra hverandre. Men av intervjuene så vi at både de norske og kinesiske førerne rent subjektivt likte enkelte av løsningene bedre enn andre, forteller prosjektleder Gunnar Jenssen ved SINTEF Teknologi og samfunn.

SINTEFs kinesiske oppdragsgiver valgte deretter nettopp de løsningene testførerne fant mest attraktive.

Ett tunnelløp hver
Valget av løsninger innebar at duoen Dyrnes/Juul og designfirmaet Kadabra fikk ansvaret for utsmykningen i hvert sitt tunnelløp – det vil si i tre bergrom hver.

Trondheims-kunstneren Brit Dyrnes fikk dermed sitt tunneloppdrag nummer to. For det er hennes idè til kunstnerisk utsmykning som er brukt også i Lærdalstunnelen, der den er realisert gjennom et samarbeid med lysdesigner Erik Selmer fra Trondheim.