Til hovedinnhold
Norsk English

IKT skal gi effektive og grønnere flygninger

Norske IKT-eksperter skal vise luftfarten vei til radiosystemer som gjør det mulig å tildele flyene grønne traseer.

Forsker Jan Erik Håkegård ved SINTEF IKT leder det fireårige norske prosjektet som skal vise hvordan luftfarten kan få overført mest mulig informasjon innenfor sine tildelte radiofrekvenser. Foto: SINTEF Media / Svein Tønseth

SINTEF, NTNU og norsk industri har lagt seg i selen for å være med når framtidas kommunikasjonsteknologi for europeisk luftfart skal utvikles.

Gjennom et fireårig prosjekt til 7,3 millioner kroner, som er delfinansiert av Norges forskningsråd, skal norske fagfolk kvalifisere seg for å delta i dette arbeidet.

Grønne traseer
– Ett av målene er å skissere kommunikasjonsløsninger med så høy kapasitet for datautveksling at det blir mulig å tildele miljømessig optimale flytraseer til hvert enkelt fly, sier prosjektleder Jan Erik Håkegård ved SINTEF IKT.

Viktig nøkkel
Prosjektet skal vise vei til løsninger som overfører maksimalt med informasjon innenfor de radiofrekvensene luftfarten får tildelt.

Kommunikasjonsteknologi vil avgjøre i hvilken grad lufttrafikken over Europa kan fortsette å vokse.

Minimalisert drivstoff-forbruk
Kommende nyvinninger på dette fagfeltet bestemmer hvor tett flytrafikken kan bli – uten at trafikkveksten går på akkord med kravene til sikkerhet og effektivitet og forventningene om mest mulig miljøvennlige flygninger.

Tildeling av miljøriktige flytraseer for hvert fly - det vil si traseer som minimaliserer drivstoff-forbruk og CO2-utslipp - forutsetter en datautveksling som tar stor plass i eteren.

Bygger kompetanse
Internasjonalt satses det store ressurser på å utvikle kommunikasjonssystemer som dekker luftfartens krav for morgendagen. Det nylig påbegynte norske prosjektet er et bidrag til denne satsingen.

Med støtte fra Forskningsrådet og Avinor har SINTEF IKT/NTNU og selskapene Kongsberg Defence and Aerospace, Jotron, Thales Norway og Park Air Systems Norway gått sammen om et kompetanseoppbyggende prosjekt som også vil inkludere et doktorgradstudium ved NTNU.

Air Traffic Management
Prosjektet omhandler kommunikasjonsteknologi for fagfeltet Air Traffic Management (ATM). Prosjektet er koordinert gjennom nettverket ATM Forum Norway som organiserer de fleste kompetansebedrifter innen norske flytryggingssystemer og - teknologier.

Innflytelse er målet
– Målet er å skaffe norske fagmiljøer innflytelse overfor de organene som beslutter hvilke framtidige kommunikasjonsløsninger det europeiske luftfartsmiljøet skal gå for, sier SINTEFs Jan Erik Håkegård.

Antenne- og radioteknologi
Deltakerne skal skissere løsninger basert på avansert antenne- og radioteknologi. Med utgangspunkt i disse, skal prosjektet påvise hvor stor kapasitet det er praktisk og teoretisk mulig å bygge inn i luftfartens kommunikasjonssystemer, innenfor dagens aeronautiske frekvensbånd og de frekvensbåndene som det er realistisk at luftfarten blir tildelt i nær fremtid.

Valg av riktig nettverk
I prosjektet skal deltakerne også utvikle nye kommunikasjonsprotokoller – rammeverk som skal gjøre kommunikasjonssystemene selv i stand til å velge de nettverkene som trengs for at informasjonen skal nå fram dit den skal tilstrekkelig raskt og med tilfredsstillende kvalitet.

Nettverk med linker direkte mellom fly og bakke, mellom to fly, og mellom fly og bakke via satellitt vil inkluderes i prosjektet.

Kortnavn: SECOMAS
Prosjektet har fått navnet Spektrumeffektiv kommunikasjon for framtidige aeronautiske tjenester (Spectrum Effective Communication for Future Aeronautical Services – kortnavn: SECOMAS).

Av Svein Tønseth


Les mer om SECOMAS-prosjektet