Til hovedinnhold
Norsk English

Hummerforsøk på SINTEF Sealab

Forskere ved NTNU/SINTEF er i gang med å berede grunnen for at en hummerproduksjon endelig kan komme i gang på Tjeldbergodden.
 
Hunn med egg. Foto: Jan O. Evjemo, SINTEF
Siden slutten av 80-tallet har forskere ved SINTEF jobbet med marin yngel og hva disse trenger av fôr for å overleve i et oppdrettskar. De siste ukene har erfaringene med vanskelige fiskebarn, blitt overført til hummeryngel som befinner seg i kar ved SINTEF Selab på Brattøra.


Mat til hummeryngel
Felles for yngel av både fisk - og hummer er nemlig at de ikke kan fôres med pellets, – de må ha levende fôr i form av planktonorganismer.

- Vi må dyrke opp planktonet og prøve oss fram. Skal yngelen overleve i løpet av en kritisk periode på en måned, må fôret vi lager være så lik hummerens naturlige byttedyr som mulig.
Vi har hatt fire hovedfagsstudenter inne som har bidratt positivt med tema rundt fôring, vekst og overlevelse. Fôret vi har kommet fram til, gir oss en overlevelsesgrad på over 90 prosent, sier NTNU/SINTEF -forsker Jan Ove Evjemo.


 

Hummerlarve. Foto: Tora Bardal, NTNU

Tjeldbergodden
Parallelt med dette prosjektet arbeider forskerne sammen med selskapet Norsk Hummer AS som i mange år har ivret for å bygge hummeranlegg og få i gang hummerproduksjonen i Norge. Investorer har nå investert 50 millioner i et oppdrettsanlegg for hummer på Tjeldbergodden, og byggingen tar til i løpet av 2007. Et pilotprosjekt er allerede i gang og tester ut spillvannet fra raffineriet på Mongstad som har en optimal temperatur for hummerproduksjon. Dette er helt nødvendig for at man skal få optimal vekst og dermed gjøre hummerproduksjonen kommersiell interessant.

I dag ligger det gytende hummer- damer i karene på laboratoriet til SINTEF Sealab og om noen uker vil tusenvis av larver kravle rundt.

- Også i dette prosjektet ser vi på fôr, vekst og overlevelse, forteller Evjemo. -Sannsynligvis vil vi også teste deler av det nye oppdrettskonseptet til Norsk Hummer. Selv om Norsk Hummer, etter anbefaling fra Innovasjon Norge, har forenklet mye av planene sine fra noen år tilbake, handler det om mye at det teknologiske og biologiske  grunnlaget for slik produksjon skal fungere sammen.

Forsøkene på SINTEF Sealab vil fortsette utover våren, og etter Statoils planer vil det om få år ville kunne finnes oppdrettsanlegg tilknyttet alle deres større landanlegg langs kysten.

Kontakt: Jan Ove Evjemo, SINTEF Fiskeri og havbruk
e-post: ,

Tlf.: 93068350