Til hovedinnhold

Godkjenning av prefabirkerte baderomsmoduler

Fem produsenter har fått SINTEF Byggforsk Teknisk godkjenning.

Publisert onsdag 19. desember 2007