Til hovedinnhold
Norsk English

Gode resultater for SINTEF i 2006

2006 ble et godt år for SINTEF, både faglig og økonomisk. Forskningskonsernet fikk et årsresultat på 92 millioner kroner, en framgang på 33 millioner kroner fra 2005. På den faglige siden er deltakelse i åtte nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) et av høydepunktene.


- SINTEF har resultatframgang for andre år på rad. Årsresultatet er godt, men det er fortsatt nødvendig å bedre driftsresultatet i noen av konsernområdene. Vi er avhengig av stabile inntekter for å investere i ny forskning og utvikle laboratorier av internasjonal klasse, sier konsernsjef Unni Steinsmo. 


Brutto driftsinntekter ble 1959 millioner kroner. Driftsresultatet ble 35 millioner kroner, mot 24 millioner kroner i 2005. Salg av eierandeler i en portefølje av knoppskytingsbedrifter og ytterligere nedsalg i selskapet Powel ASA bidro til et finansresultat på 52 millioner kroner.


Ingen eiere kan hente utbytte av overskudd fra forskningsvirksomheten i SINTEF-konsernet. Alt overskudd investeres i ny forskning, laboratorier og utvikling av ny kunnskap. I 2006 investerte SINTEF 50 millioner kroner i vitenskapelig utstyr.


12 prosent av SINTEF-konsernets brutto driftsinntekter i 2006 kom fra internasjonale oppdrag. 46 prosent kom fra oppdrag fra norsk næringsliv og 16 prosent fra offentlig forvaltning. I alt 19 prosent kom direkte fra Norges forskningsråd, i form av grunnbevilgninger, strategiske program og prosjektbevilgninger. Mange av oppdragene fra næringsliv og offentlig forvaltning er også delfinansiert av Forskningsrådet.

Les pressemeldingen