Til hovedinnhold
Norsk English

Første møte for European Aquaculture Technology Platform går av stabelen 22. mars 2007

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har sammen med Nutreco Holding N.V, Marine Harvest Group ASA, Selonda Aquaculture S.A, Tinamenor S.A, Universitetet i Gent og NTNU tatt initiativ til å etablere en europeisk teknologiplattform – the European Aquaculture Technology Platform.

Europeisk havbruk har gjennom de siste tiår vist en sterk evne til å ta til seg nye forskningsresultater og skape økt produksjon og en sterk økonomisk vekst. Bransjen må klart karakteriseres som verdensledende innenfor sine felt, og europeisk havbruk er opplagt et av de industriområdene hvor Europa har fortrinn som kan spille en viktig rolle i fremtiden.

Ikke desto mindre møter bransjen skarp konkurranse fra andre deler av verden. For å kunne være i tet, er det nødvendig med substansielle investeringer i forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter.

For å influere forskningsagendaene i EU, og for å få mest mulig ut av det sjuende rammeprogram (FP7), må bransjen utvikle en omfattende, gjennomførbar og tillitvekkende forskningsagenda som Kommisjonen finner tiltalende.

Derfor er det vitalt at europeisk havbruk snakker med en stemme når man kommuniserer sine visjoner og forskningsprioriteringer til Kommisjonen.

For å oppnå dette har SINTEF Fiskeri og havbruk AS, sammen med en gruppe av industribedrifter og to andre FoU-institusjoner, tatt initiativ til å opprette en europeisk teknologiplattform for havbruk – European Aquaculture Technology Platform.

Vi inviterer alle parter involvert i europeisk havbruk til å delta i en åpen og transparent prosess for å formulere visjoner og strategier for det felles formål å opprettholde og videreføre de verdensledende fortrinn bransjen har.

Det første “Stake­holders Meeting” for plattformen vil holdes 22. mars 2007 i Paleis der Academiën in Brussel.

Du finner mer info om EATP og påmeldingsskjema her: www.EATPnet.eu