Til hovedinnhold
Norsk English

Europa vil bli IT-mester til sjøs

Anført av norske forskere, går europeisk skipsfart sammen om et informasjons- og kommunikasjonsteknologisk løft til 150 millioner kroner.

Målet er å styrke sikkerheten, effektiviteten og miljøprofilen ytterligere i Europas kommersielle flåte – tre felt der europeiske shippingmiljøer allerede er blant de beste i klassen innenfor skipsfartsnæringa.

EU-prosjektet ”Flagship” skal utstyre informasjonssystemene om bord og i land med siste nytt av teknologi, for å forberede europeisk skipsfart på enda strengere krav og forventninger.

Kostnadsreduksjon og miljøgevinst
Ett av delmålene er å redusere reparasjonsutgiftene med ti til 20 prosent, gjennom å bedre planleggingen av vedlikeholdet.

Et annet mål er å øke energieffektiviteten med ti prosent gjennom overvåking og styring av ressursbruken om bord.

Administreres fra Norge
Det treårige prosjektet, som startet ved årsskiftet, er en av de mest ambisiøse felleseuropeiske satsingene på skipsoperasjoner noensinne. Prosjektet involverer 48 europeiske partnere fra alle grener av den maritime klyngen.

Prosjektet koordineres av det europeiske rederiforbundet (ECSA). SINTEF-selskapet MARINTEK og det internasjonale, britiskbaserte konsulentselskapet BMT administrerer arbeidet.

Intelligente råd
Bak ”Flagship”-prosjektet ligger en erkjennelse av at ny teknologi kontinuerlig gjør det mulig å oppnå enda bedre resultater når det gjelder sikkerhet, effektivitet og miljø.

Utviklingen av satellittkommunikasjon og Internett har ført til at enorme datamengder tikker inn på skip og hos rederier og driftsoperatører. Målet for ”Flagship” er å sørge for at relevant informasjon blir presentert for skipsoperatørene på best mulig måte, og at rasjonelle verktøy gir mannskap og støtteapparatet på land intelligente råd.

Daglig drift og nødsituasjoner
”Flagship” skal øke informasjonssystemenes evne til å dra kunnskap ut av innsamlede data – kunnskap som både kan utnyttes i daglige rutineoperasjoner om bord og til fjerndiagnostikk, vedlikeholdsplanlegging og håndtering av nødsituasjoner og ulykker.

Høy norsk deltakelse
Norske deltakere står for 24 prosent av budsjettet på 19,4 millioner euro (ca 156 millioner kroner), og Norges Rederiforbund er representert i prosjektstyret.

Prosjektleder Ørnulf Jan Rødseth ved MARINTEK ser den høye norske deltakelsen som en frukt av den satsingen på maritim sektor som regjeringen har stilt seg i spissen for ved å opprette Marut – et samarbeidsorgan som skal øke verdiskapingen i maritim sektor.

Av Svein Tønseth

”Flagship” har tre hovedområder – og sju norske deltakere: