Til hovedinnhold
Norsk English

Direktelinje til forskningen

Prosjektleder Svein Jarle Midtøy påpeker at selskapsdannelsene først på Bjugn/Ørland og nå på Hitra/Frøya gir næringslivet i disse kommunene en sjanse til å bli de beste i Midt-Norge på å utnytte kompetanse fra forskningsmiljøet.

Ifølge Midtøy er mange bedrifter i dag er så teknologisk avanserte at flere kommunale næringssjefer erkjenner at de blir saksbehandlere som har lite å tilføre bedriftene i en dialog om deres reelle teknologiske og markedsmessige utfordringer.

– De tre kommunene i Hordaland har erfart at den kommunale innsatsen overfor næringslivet har fått en helt annen tyngde når kommunene stiller med Skandinavias største forskningskonsern i ryggen, sier Midtøy. 

Mange mulige prosjekter
På Hitra og Frøya vil de to kommunene over en femårsperiode stille fem millioner kroner hver til disposisjon for det nyetablerte selskapet, som en grunnfinansiering for utvikling av prosjekter.

På det nye selskapets liste over mulige prosjekter står blant annet:

Skoleutvikling: Kunnskapsministeren viser til de tre vestlandskommunenes satsing på feltet som en vellykket nasjonal pilot. Etter samme mønster legges det opp til praksisnær undervisning på alle alderstrinn både i Bjugn/Ørland og Hitra/Frøya. Hver barnehage knyttes opp mot én bedrift. På barne- og ungdomsskolen skal hver klasse ha sin bedrift, og på videregående hver elev. 

• Stedsutvikling med stikkord ”bolyst”. Utvikling av Fillan og Sistranda sentrum. Tilsvarende satsing i Bjugn og Ørland har ført til at tredjeårs arkitektstudenter fra NTNU jobber med å utvikle kommunesentrene Botngård og Brekstad.

• Omdømmebygging: Egen person vurderes engasjert for innflagging av arbeidskraft.

• Styrking av samferdsel og annen infrastruktur.

• Videreutvikling av marin næring, med blå-grønn miljøprofil. Kommunene har fire stor aktører innen fiskeoppdrett/foredling. Kan bli aktuelt å jobbe for formalisering av nasjonal rolle.

• Utvikling av kultur- og reiselivsnæringen.

• Utvikle fyrtårnene Ægir(stiftelse for formidling av kystkultur) og Frøya Næringshage/Trøndersk Kystkompetanse.

• Gjøre Hitra og Frøya til en del av teknologihovedstaden Trondheim.

Tekst: Svein Tønseth