Til hovedinnhold
Norsk English

Dette er Just Catch-teknologien

Aker Kværner har jobbet med å utvikle sin egen fangstteknologi for CO2 siden 1991 og har vært en aktiv pådriver for å bringe frem nye grønne kraftløsninger.

I 2005 besluttet selskapet å satse for fullt på Just Catch-teknologien. Aker Kværner har etablert et større utviklingsprosjekt sammen med tolv industrielle partnere og Gassnova.

– Gjennom prosjektet har vi identifisert en rekke tekniske forbedringer som vil kunne redusere både bygge- og driftskostnadene for slike CO2-fangstanlegg, sier Oscar Fr. Graff, direktør for gassteknologi i Aker Kværner.

De tekniske forbedringene selskapet har identifisert, kan ifølge Graff oppsummeres slik:

•  Utvikling og uttesting av optimale aminblandinger for ulike CO2 kilder
•  Effektiv varmeintegrering i prosessen
•  Valg av nye typer pumper og varmevekslere
•  Mer kompakte og effektive anlegg
•  Minimum miljøbelastning fra anlegget
 
Det er vedrørende det første punktet Aker Kværner nå utvider sitt allerede pågående samarbeid med SINTEF og NTNU.

Gleder seg
– Gjennom det siste halve året har vi vurdert alternative partnere innen aminutvikling. Vi har analysert flere internasjonale aktører, men konkluderte til slutt med at SINTEF og NTNU vil kunne gi den beste støtten i dette arbeidet. Valg av optimale aminblandinger er særdeles viktig i slike anlegg. Riktig valg vil kunne gi stabile driftsforhold, redusere energibehovet og andre driftskostnader. Nå gleder vi oss til å sette full fart i dette nye samarbeidet med SINTEF og NTNU, sier Graff.

– Historisk satsing
Aker Kværner har nå ca 40 egne ingeniører som jobber med utviklingen av Just Catch. I tillegg kommer partnere og andre underleverandører selskapet har engasjert.

– Dette er en historisk satsing i vår bedrift og det er morsomt å gå på jobben. Hver dag møter jeg engasjerte kolleger som sier de ”jobber for klima”, sier Graff. Aker Kværner har også fått en massiv støtte blant annet fra Norsk Industri, LO og miljøorganisasjonene.

116% rensing!
Aker Kværner utvikler også en spesialutgave av Just Catch teknologien som bruker biomasse til å produsere den energien CO2-fangstanlegget trenger. Normalt vil renseanlegget bruke energi fra kraftverket. Ved å rense både kraftverkeksosen og eksosen fra bioenergianlegget, vil renseanlegget også fjerne ”naturlig CO2”- dvs CO2 som trærne i brenselet ellers ville ha gitt fra seg i den naturlige nedbrytingen.

Denne løsningen som kalles Just Catch Bio, kan dermed fjerne opp til 116% av CO2 utslippet fra et gasskraftverk.

Kan ettermonteres
– Just Catch-teknologien har den fordel at den kan ettermonteres på eksisterende kraftanlegg. Skal man tro på de kutt i CO2-utslipp som man nå målsetter i mange land, vil det kreve en omfattende rensing av eksisterende anlegg. Det vil kunne åpne et stort marked for denne teknologien, sier Graff.

Just Catch-teknologien kan anvendes på ulike CO2 kilder som fra gass- og kullkraft, biokraft, raffinerier og sementindustri.