Til hovedinnhold
Norsk English

COIN – Concrete Innovation Centre, SINTEF

Betongmiljøet slår tilbake.

Senterets hovedmål er å bli ledende i Europa innen betongforskning. Det skal utvikles avanserte materialer, effektive konstruksjonsteknikker og nye designkonsepter kombinert med mer miljøvennlig materialproduksjon. Fiber skal erstatte tradisjonell stangarmering.

Betongmiljøet i Norge var veldig innovativt og på flere områder verdensledende på 80- og 90-tallet. Kompetansen var i ferd med å forvitre, men nå vil COIN igjen bringe norsk betongforskning fram i en internasjonal lederrolle.

Gjennom å utvikle nye og avanserte materialer, nye konstruksjonsteknikker og nye designkonsepter vil Concrete Innovation Centre (COIN) få norsk betongforskning fram i ledelsen. For når betong brukes riktig, har materialet svært lang levetid og nesten ingen vedlikeholdskostnader. Betong er et unikt produkt, men også et materiale som sliter med et visst imageproblem.

I Norge ble det fra 1975 til 1995 bygd en rekke gigantiske oljeplattformer i betong – byggverk verden aldri tidligere hadde sett maken til. Dette var en æra som fikk sin stolte slutt med den største byggekonstruksjonen som noen gang er flyttet av mennesker, Troll A-plattformen. Den ble kåret til århundrets norske ingeniørbragd. Men på 2000-tallet har det i miljøet bredt seg en følelse av at bevilgende myndigheter mente det ikke var mer å ta tak i.

Fortsatt står imidlertid utgifter knyttet til betongarbeid for mer enn ti prosent av byggenæringens årlige omsetning på 350 milliarder kroner, og i fjor ble det støpt mer enn 3.5 millioner m3 (8 millioner tonn) betong i Norge. Når beløpene og mengdene er så store, har selv små forbedringer i produksjonsprosesser og produkt et stort økonomisk potensial.

Å arbeide med betong er tungt. Spesielt armeringsarbeidet skaper slitsomme og noen ganger farlige arbeidsplasser. Stadig færre ansatte vil ha jobber som dette, og byggenæringen sliter med å rekruttere arbeidskraft. En av innovasjonsutfordringene er derfor å finne alternativer til tradisjonell stålarmering i betongkonstruksjoner. Dessuten ruster stål. Her peker karbonfiber seg ut som et nytt og spennende materiale.

Også miljøaspekter knyttet til betong blir stadig viktigere. Sementproduksjon avgir blant annet en god del karbondioksid, noe som igjen påfører bransjen store miljøavgifter. Dette vil COIN samarbeide med bedriftspartneren Norcem om å finne løsninger på.

Senteret har også en klar visjon om å være med på å skape attraktive betongbygg. Betong er en også en meget viktig energisparer, spesielt som naturlig airconditioning fordi den kan brukes som kuldereservoar om sommeren. Slik kan betong i bygg bringe oss nærmere visjonen om nullenergihuset, samtidig som vi får et bedre inneklima. Betong er et svært formbart materiale, så det er avgjort mulig også å få til bygninger som oppleves av brukerne som mindre harde enn betongbygg ofte blir. Bransjefolk mener at det bygges altfor få eneboliger av betong i Norge.

Vertsinstitusjon: SINTEF Byggforsk.
Forskningspartner: NTNU.
Bedriftspartnere: Norcem, UNICON, Maxit Group, Borregaard, Rescon Mapei, Aker Kværner, Veidekke og Statens vegvesen.
Budsjett: Ca. 200 millioner kroner over åtte år.

Senterleder/kontakt: Seniorforsker Tor Arne Hammer, SINTEF Byggforsk, Tel: 73 59 68 56/ 930 58 686  e-post: .

Mer info: www.sintef.no/coin