Til hovedinnhold
Norsk English

Britisk-skandinavisk samarbeid om fiskeredskap

To av Europas viktigste laboratorier for utvikling av fiskeredskap, har innledet et samarbeid. Britiske SEAFISH i Hull la sist sommer ned sin prøvetank og har nå inngått avtale om å bruke norske SINTEFs prøvetank i Hirtshals i Danmark.
 

Trålforsøk i SINTEFs prøvetank i Hirtshals. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk

– Samarbeidet styrker begge parter gjensidig og vil gi gevinst for hele den kommersielle fiskeindustrien, sier seniorforsker Ulrik Jes Hansen ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Opplæring og utprøving
Det engelske selskapet vil bruke anlegget i Hirtshals til opplæring av britiske fiskere og til utprøvingsoppdrag for sine egne kunder.

SEAFISH kommer i stor grad til å benytte sitt eget personell ved bruk av prøvetanken i Hirtshals.

England viste vei
SEAFISH innviet sin egen prøvetank i Hull i 1975, og den ble fra starten av hyppig brukt av danske fiskere og utstyrsprodusenter.

Da prøvetanken ved Nordsøcentret i Hirtshals ble innviet i 1982, var den i stor grad basert på erfaringene som nettopp SEAFISH hadde høstet i Hull.

En av erfaringene var at størrelse teller! Den danske tanken ble tre meter bredere, fem meter lengre og 1,2 meter dypere enn den engelske. Tanken i Hirtshals måler 8 x 20 x 2 meter.

Dette gjør det mulig å teste modeller av de største flytetrålene – i en skala som er stor nok til å gjøre testene pålitelige.

Gamle kjente
Stabene ved SEAFISH og hos SINTEF i Hirtshals er gamle kjente. Ikke bare har de samarbeidet om prosedyrer for kalibrering. Medarbeiderne har også jobbet sammen på flere prosjekter i regi av EUs forskningsprogrammer.

Det danske selskapet som opprinnelig drev prøvetanken i Hirtshals, gikk konkurs i 2000. SINTEF Fiskeri og havbruk i Trondheim hadde behov for en prøvetank og tok sjansen på å overta et utenlandsk anlegg.

Vellykket overtakelse
Overtakelsen har vært etterfulgt av flere suksessrike forskningsresultater.

Laboratoriet i Hirtshals har blant annet vært med på å utvikle et nytt gear for bunntrål. Bunntrålgear er innretninger som gjør det mulig å tråle på steinet og ujevn grunn. SINTEF har utviklet det nye gearet sammen med Havforskningsinstituttet som ledd i utviklingen av en ny generasjon torsketrål.

Målet har vært å redusere slepemotstand, beskytte bunnmiljøet og unngå at torsk slipper unna under trålen. Resultatet er blitt et såkalt plategear, som er tenkt som en erstatning for det tradisjonelle rock-hopper gearet..

En annen suksess er historien om T90 – en trålpose der nettet er vridd 90 grader og som har vist seg å være mer skånsom, selektiv og effektiv enn tradisjonelle trålposer.

Løfterik avtale
– Det nye samarbeidet mellom britisk, dansk og norsk ekspertise gir håp om at vi skal framkomme med ytterligere suksesshistorier framover, sier seniorforsker Ulrik Jes Hansen ved SINTEF Fiskeri og havbruk.