Til hovedinnhold
Norsk English

Brannforskere anbefaler skjerpede krav: – Trygge møbler og madrasser vil gi færre dødsbranner

Strengere branntekniske krav til møbelputer og madrasser vil trolig redde fem til ti liv årlig i Norge, ifølge SINTEF NBL, landets største brannlaboratorium.
   

Disse to madrassene, som begge selges lovlig i Norge, er antent på samme måte i en laboratorietest ved SINTEF. I den ene madrassen oppsto et bål som avga varme nok til å overtenne et rom. I den andre madrassen slukket brannen raskt av seg selv. Foto: SINTEF NBL


I en rapport utarbeidet for Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB), anbefaler SINTEF NBL at det innføres nye branntekniske krav til stoppete møbler og madrasser.

Dette er produkter som omfatter nesten alt vi sitter på i stua og ligger på om natta. De er fylt med oljebasert skumplast for å bli myke og kan frigi mye varme og røyk ved brann.

Store forskjeller i brannforløp
SINTEF NBL har påvist at brannutviklingen i stoppete madrasser eller møbler kan variere sterkt fra produkt til produkt, idet de først er blitt antent.

I laboratoriet har brannforskerne ved SINTEF satt fyr på tilfeldig valgte madrasser med flammer tilsvarende varmen fra ei brennende dyne. De har sett enkelte madrasser forvandle seg til kjempebål som kan overtenne rom. I andre madrasser har ilden slukket av seg selv. Nå anbefaler de myndighetene å innføre branntekniske krav som vil holde den førstnevnte typen produkter unna det norske markedet.

Ekstra aktuelt grunnet eldrebølgen
– Brannforløpet i møbelputer og madrasser kan avgjøre hvor lang tid folk har til evakuering ved brann i stue eller soverom. Det økende antallet eldre er en ekstra grunn til å fokusere på dette, sier brannforsker Anne Steen-Hansen ved SINTEF. 

Kan redde fem til ti liv årlig
Norge er et av få land i verden som har brannforskrifter knyttet til stoppete møbler og madrasser, men disse stiller ikke konkrete krav når det gjelder brannforløp. Både USA og Storbritannia har slike krav. Storbritannia innførte strenge krav på feltet i 1988. Britiske forskere mener dette sparte 1150 liv de neste 14 årene.

– Britenes erfaringer og norsk brannstatistikk gir grunn til å tro at strengere krav på dette feltet vil redde fem til ti liv årlig i Norge, sier Anne Steen-Hansen.

Årlig dør rundt 60 mennesker i branner her til lands, 50 av dem i boligbranner. Så langt i år har brann krevd 67 liv i Norge.

– Kan løses uten brom
SINTEF-forskeren understreker at sikrere produkter på dette området ikke er ensbetydende med bruk av miljøskadelige bromerte flammehemmere.

– Det finnes flammehemmere uten brom. Det går også an å gjøre stoppete produkter mer brannsikre ved å konstruere dem annerledes, sier Steen-Hansen.

Forskriften revideres
Norske myndigheter er nå i ferd med å revidere gjeldende forskrift, opplyser overingeniør Bente Tornsjø i DSB.

– Vi ser av brannstatistikken at mange branner i Norge starter nettopp i stoppede møbler og madrasser og ønsker å gjøre noe med det. Vi gikk til SINTEF fordi vi ønsket oss et beslutningsunderlag, og rapporten er et godt dokument å jobbe videre ut fra, sier Tornsjø.

Tekst: Svein Tønseth