Til hovedinnhold
Norsk English

AKVAFORSK, VESO og SINTEF er etablert i Chile

AKVAFORSK, VESO og SINTEF har som de første norske forskningsaktørene gått sammen og etablert et chilensk selskap for anvendt forskning innen akvakultur. Navnet blir AVS Chile SA, oppkalt etter de tre moderselskapene som samler sin kunnskap innenfor fiskebiologi, fiskehelse og teknologi for akvakultur i dette nye selskapet.

AVS Chile SA vil i tiden fremover bygge opp en forskningsorganisasjon i Chile basert på bredden i moderselskapene. Dette vil gjøres i nært samarbeid med chilensk oppdrettsnæring og chilenske myndigheter.

Målet med AVS Chile er å utvikle kunnskap for en lønnsom, sunn og bærekraftig akvakulturnæring. Visjonen er å bli et av de ledende anvendte forskningsmiljøet innen akvakultur i Chile.

Toveis kunnskapsoverføring
AVS Chile vil benytte seg av den kompetanse som er utviklet i moderselskapene, vil rekruttere de beste forskerne og drive opplæring av unge talenter hovedsakelig fra Chile og Norge. Selskapet vil være en drivkraft for gjensidig overføring av kunnskap, forskere og studenter mellom Norge og Chile.

AVS Chile har for øyeblikket to høyt kvalifiserte medarbeidere fra Chile og Norge, og videre rekruttering av nøkkelpersonell vil pågå i tiden fremover.

Moderne fasiliteter for forskning
De norske selskapene vurderer å bygge en moderne stasjon for forskning innen akvakultur i Chile, hvor biologiske, veterinærmedisinske og teknologiske studier kan gjennomføres.

Jan Olli er ansatt som adm. direktør for AVS Chile SA. Han har arbeidet med forskning innen akvakultur i 20 år. Han begynte sin karriere i AKVAFORSK som stipendiat og senere seniorforsker, var deretter i BioMar som forskningsleder, og har i den senere tid vært tilknyttet konsulentselskapet Asplan Viak.

AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk vil være representert som utstillere under messen AQUA NOR i Trondheim denne uken. AVS Chile vil også arrangere seminaret ”Salmon Industry in Chile and Norway – How can research and tecnology development help meet our challenges?”. Seminaret arrangeres 15. august 09:00 – 14:00 på Hotel Britannia.


AKVAFORSK i Chile – fra prosjektbasert virksomhet til permanent tilstedeværelse
AKVAFORSK har siden 1997 drevet forsknings- og utviklingsarbeid i Chile innen fiskeernæring, genetikk og konsulentvirksomhet innenfor oppdrett og videreforedling. – Vi har gjentatte ganger blitt forespurt om å etablere oss som selskap i Chile, og mange i AKVAFORSK har drømt om dette. Gjennom samarbeidet med VESO og SINTEF har vi endelig hatt styrken til å opprette og utvikle et eget selskap, sier Bjørn Skjævestad, adm. direktør i AKVAFORSK.


VESO med fokus på fiskehelse

- I VESO ser vi at utfordringene i Chile innen fiskehelse er økende, sier adm. direktør Arne Ruud. Følgelig øker behovet for våre tjenester knyttet til testing av vaksiner og andre helseprodukter samt gjennomføring av helseundersøkelser. Vi vil trekke veksel på vår erfaring fra Norge, men vi forventer også å lære mer og hurtigere ved å være til stede i den chilenske oppdrettsnæringen.


SINTEF Fiskeri og havbruk – raske endringer innen akvakulturteknologi

Karl Almås, adm. direktør i SINTEF Fiskeri og havbruk, uttrykker at den chilenske industrien representerer et nytt nedslagsfelt for den teknologiske kompetansen i SINTEF.
- I Chile vil logistikkutfordringene kreve en rekke nye teknologiske løsninger hvor vi får utfordret våre forskere innen akvakulturteknologi, sier Almås.
Utover dette er prosessering og videreforedling meget godt utviklet i Chile, og dette er interessante områder for utvikling av mer forskningsbaserte produkter og løsninger.


Kontakt:

Adm. dir. Bjørn Skjævested, AKVAFORSK: Telefon +47 977 60 310, e-post
Adm. dir. Arne G. Ruud, VESO: Telefon +47 907 71 608, e-post
Adm. dir. Karl Almås, SINTEF Fiskeri og havbruk: Telefon +47930 59 485, e-post

Pressemelding 13. august 2007