Til hovedinnhold
Norsk English

35 ansatte går fra SINTEF Helse til staten

Staten overtok ved årsskiftet to avdelinger ved SINTEF Helse. – Det ligger ingen dramatikk i overdragelsen, understreker konserndirektør Tonje Hamar, som er sjef for det berørte SINTEF-instituttet.
 

Tidligere SINTEF’ere klare for innsats hos sin nye arbeidsgiver – fra venstre: Unn Elisabeth Huse, Ketil Rudjord og Aina Karstensen. Foto: Svein Tønseth

SINTEF-avdelingene Norsk Pasientregister (NPR) og Pasientklassifisering og finansiering ble ved årsskiftet overdratt til Sosial- og helsedirektoratet. Begge avdelinger beholder sine opprinnelige oppgaver under den nye eieren.

Slipper å flytte
– De berørte avdelingene fikk sine arbeidsoppgaver av Sosial- og helsedepartementet på et tidspunkt da departementet ikke hadde noe eget direktorat å forholde seg til. Derfor skjønner vi at behovet for overdragelse meldte seg i ettertid, ettersom de to avdelingene skjøtter forvaltningsoppgaver. For oss er det viktigste at arbeidsplassene forble i Trondheim og at medarbeiderne dermed slapp å flytte, sier konserndirektør Tonje Hamar ved SINTEF Helse.

Totalt har 35 tidligere SINTEF-ansatte i Trondheim skiftet arbeidsgiver i forbindelse med overdragelsen.

Nasjonal serviceorganisasjon
NPR er en nasjonal serviceorganisasjon for statistikk- og datatjenester fra spesialisthelsetjenesten i Norge. Registeret samler inn, kvalitetssjekker og arkiverer data fra denne delen av helsevesenet, og gjør opplysningene tilgjengelig for offentlige myndigheter, helseforetak, forskningsmiljø, media og publikum.

Innsatsstyrt finansiering
Den andre SINTEF-avdelingen som nå er overdratt til staten, har under sin nye eier fått navnet Avdeling for økonomi og analyse. Dette fagmiljøet vil som tidligere stå for drift og utvikling av det offentlige systemet for innsatsstyrt finansiering av sykehus – det vil si den delen av finansieringssystemet som tildeler sykehusene midler i form av stykkprisbetaling.