Til hovedinnhold
Norsk English

Verdens CO2-ekspertise samles i Trondheim

Trondheim blir i sommer åsted for verdens største konferanse om teknologi for klimagasshåndtering.
NTNU og SINTEF arrangerer konferansen på vegne av det Internasjonale Energibyråets forsknings- og utviklingsprogram for klimagassteknologi (IEA-GHG). Verdens fremste eksperter på CO2-håndtering fra 32 land bidrar med foredrag eller presentasjoner på posters. Arrangørene forventer i alt 800 besøkende.

Konferansen er den åttende i rekken i sitt slag, og går av stabelen annethvert år. Gassteknisk senter NTNU-SINTEF står for årets arrangement.

– Konferansen tiltrakk seg de første årene en liten menighet. I dag har den fått en helt annen oppmerksomhet. For nesten ingen tør lenger påstå at menneskeskapte CO2-utslipp ikke kan utgjøre et problem, sier SINTEF-forsker Nils Røkke, som leder arrangementskomiteen.

CO2 i forgrunnen
De første konferansene som ble avviklet i denne serien, omhandlet alle typer klimagasser. Men grunnet verdens økende fokus på CO2, er konferansen nå i sin helhet viet CO2-håndtering. Den omfatter både fangst, transport og lagring av CO2 fra gass- og kullkraftverk og industrielle prosesser.

Årets konferanse har kortnavnet GHGT-8 (8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies). Den avholdes i dagene 19. til 22. juni. Det er første gang IEA legger konferansen til Norge.

– Det er alltid en hard dragkamp om å få arrangementet. Årets tildeling skyldes uten tvil den framtredende posisjon norske industri- og forskningsmiljøer innehar på feltet CO2-håndtering, sier SINTEFs Nils Røkke.

Sleipner viste vei
Norske forsknings- og industrimiljøer markerte seg tidlig med studier omkring fangst og lagring av CO2 fra kraftproduksjon og industrielle prosesser. Omfanget av den norske forsknings- og utviklingsinnsatsen på dette feltet er enestående internasjonalt.

Norge er pionernasjonen framfor noen når det gjelder lagring av CO2 i undergrunnen. enne posisjonen fikk vi da Statoil på 90-tallet besluttet å sende CO2 fra Sleipner-feltet i Nordsjøen ned igjen i geologiske lag på sokkelen.