Til hovedinnhold
Norsk English

Trondheim vertsby for verdenskonferanse om miljøvennlig kjøling

Norsk teknologi vil snart gjøre bilers klimaanlegg mer miljøvennlige. Den varmer badevannet for japanerne og kjøler Coca Cola-flasker i butikken. 28. mai møtes kjøletekniske eksperter fra hele verden til konferanse i Trondheim, der løsningen ble født.

Gustav Lorentzen (1915-95), professor ved daværende NTH, startet utviklingen av den moderne CO2-baserte kjøleteknikken. Foto: SINTEF Media / Jens Søraa

Konferansen er oppkalt etter Gustav Lorentzen (1915-95), professor ved det daværende NTH, og ansatt i SINTEF etter pensjonsalderen.

Lorentzen tok for snart 20 år siden til orde for å bruke naturens egne stoffer som ”arbeidshester” i kjøleanlegg og varmepumper – i stedet for de miljøskadelige kjemikaliene som inntil da hadde sirkulert i slike installasjoner.

Sammen med yngre kolleger ved SINTEF og nåværende NTNU utviklet han teknologi basert på denne filosofien. Trondheims-forskerne valgte å bruke CO2 som erstatning for kjemikaliene. Resultatene av dette arbeidet har vakt stor interesse i internasjonalt næringsliv, herunder både i bilindustrien og hos Coca Cola.

300 eksperter fra hele verden
I slutten av mai vil fagfolk fra alle verdenshjørner ”valfarte” til byen der det hele begynte.

”7th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids” avholdes i dagene 28. – 31. mai. Konferansen har vært arrangert annethvert år siden 1994, og dette er første gangen den er lagt til Trondheim. Her vil 300 eksperter fra hele verden samles for å utveksle kunnskap og erfaring fra den senere tids utvikling når det gjelder bruk av naturlige stoffer i kjøleanlegg og varmepumper.

Også seniorforsker Petter Nekså, SINTEF (til v.) og professor Jostein Pettersen ved NTNU, har stått sentralt i utviklingen av den miljøvennlige CO2-teknologien for kjøleanlegg og varmepumper. Foto: SINTEF Media / Rune Petter Ness


Tilbake til naturen
Både i kjøleanlegg og varmepumper sirkulerte tradisjonelt kjemikalier som brøt ned ozonlaget over jorda når de lekket ut.

Gjennom en avtale fra 1987 (Montreal-protokollen) besluttet det internasjonale samfunnet å avskaffe disse stoffene. Kjemisk industri lanserte raskt nye kjemikalier som erstatning, men disse stoffene viste seg å ha sterk drivhuseffekt slik at de rammes av Kyoto-protokollen. 

Med dette som bakgrunn, utviklet Lorentzen og medarbeiderne hans ved NTNU og SINTEF teknologi som gjør det mulig å innkassere grønne gevinster ved hjelp av den utskjelte klimagassen CO2!

Dette er en bærekraftig løsning, for CO2 brukt i kjøleanlegg og varmepumper gir ikke noe bidrag til drivhuseffekten dersom stoffet lekker ut til atmosfæren. CO2’en ”lånes” nemlig fra industriavgass som ellers ville ha sluppet rett ut.

Først ute
Forskningsmiljøet i Trondheim var først ute med å vise at CO2 kan erstatte kjemikalier i bilers klimaanlegg, uten at drivstoff-forbruket øker.

SINTEF og NTNU demonstrerte også for resten av verden at CO2 muliggjør effektive varmepumper for strømbesparende oppvarming av tappevann.

På vei inn i kommende biler
I gamle dager ble CO2 brukt i kjøleanlegg til sjøs. Lorentzen brakte CO2-teknikken et viktig skritt videre ved hjelp av en metode som optimaliserer trykket i slike anlegg.

Sammen med kollegene sine, innledet Lorentzen et arbeid som har resultert i en rekke patenter innenfor drift, regulering og utforming av CO2-anlegg.

Pionèrarbeidet som ble gjort i Trondheim kan snart bli en del av alle europeeres hverdag. EU forbereder nå et påbud om at alle nye bilmodeller fra og med 2011 må ha klimaanlegg uten dagens kjemikalier. Bilfabrikkene har allerede testbiler på veien med CO2-baserte klimaanlegg.

SINTEF og NTNU deltar samtidig i et EU-prosjekt som skal munne ut i enkle og billige CO2-anlegg for mindre biler.

Japansk badevann og Coca Cola
CO2-teknologien som ble født i Trondheim, har vunnet fram også på en rekke andre områder.

Den er blant annet blitt en slager i boliger i Japan. Her brukes den i varmepumper som varmer tappevann og romluft på strømbesparende vis.

Samtidig har Coca Cola annonsert at brusgiganten har som intensjon å bruke CO2-teknologi i alle sine butikk-kjølere verden over.

Mer enn CO2
Den vitenskapelige konferansen som bærer Lorentzens navn, arrangeres i år for sjuende gang. Arenaen er Realfagsbygget på Gløshaugen i Trondheim. NTNU og SINTEF er arrangør på vegne av The International Institute of Refrigeration.

Også naturlige stoffer som ammoniakk og propan kan brukes i kjøleanlegg og varmepumper. ”The Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids” er viet bruk av alle typer naturlige stoffer som kan utnyttes i slike installasjoner. Om lag to tredeler av de 110 foredragene omhandler bruk av CO2.

Brende på talerstolen
Tidligere miljøvernminister Børge Brende, som er nestleder i Stortingets energi- og miljøkomitè, holder åpningsforedraget.

Blant foredragsholderne er også EU-kommisjonens Peter Horrocks, som sammen med kollega Matti Vainio fra Finland har stått sentralt i EUs arbeid med å fase ut dagens kjemikalier i bilers klimaanlegg.

Spennende utstillingsobjekter
På konferansen vil deltakerne være omgitt av godt synlig CO2-teknologi. Hit kommer en Audi A4 testbil med CO2-basert klimaanlegg. I tillegg vil Coca Cola ha CO2-baserte bruskjølere med seg.

Av Svein Tønseth