Til hovedinnhold
Norsk English

Statskonsult flytter inn hos SINTEF i Makedonia

I Skopje, Makedonia har SINTEF et lokalkontor med fire fast ansatte. Samarbeidet med andre organisasjoner utvides nå med nye leieboere.

Siden 2004 har Det Norske Veritas, DNV  leid kontorplass hos SINTEF Makedonia. I desember 2005 flyttet også Statskonsult inn som nye leietakere. SINTEF Makedonia-kontoret var for anledningen pyntet til jul, og Hans Jørgen Flor fra IRC Norge (http://irc.cordis.lu/) var på prosjektbesøk.

Sterkt samarbeidsmiljø hos SINTEF Macedonia, fra venstre: Nevenka Pendevska (SINTEF Macedonia), Geir Lundgård-Soug (SINTEF Industriell økonomi), Gabriela Kostovska (SINTEF Macedonia), Cathrine Eide Valsø (SINTEF International Operations), Svetlana Kacaniklic (Statskonsult), Hans Jørgen Flor (IRC/SINTEF), Eivor Bremer Nebben (Statskonsult), Aleksandar Milovic (SINTEF International Operations), Bisera Cvetkovska (SINTEF Macedonia) og Anne K. Kalleberg (Statskonsult).


SINTEF har vært tilstede i Makedonia siden 2001 og har bygd opp en profil innenfor "SME Development" (small and medium sized enterprises), samt utviklet sterk nettverk i Makedonia. SINTEF er alltid på utkikk etter synergier med andre aktører.

Standardisering av styringssystemer
Makedonia har store behov for standardisering av styringssystemer i bedrifter. Derfor ble det etablert samarbeid med DNV som er komplementær innenfor styringssystemer og sertifisering. Samarbeidet har resultert både i kompetanseoverføring til våre lokalt ansatte samt en rekke bedriftsprosjekter, hvor bedrifter ble sertifisert og dermed mer attraktive samarbeidspartnere for andre lokale og utenlandske bedrifter.

Fremtidig EU-medlemsskap
Makedonia jobber nå aktivt med å tilfredsstille EUs krav til medlemsskap. Statskonsult har arbeidet i Makedonia siden 2004. Målet med Statskonsults prosjekter i Makedonia er å styrke forvaltningens evne til å tilpasse seg et fremtidig EU-medlemsskap. Landet står overfor store utfordringer både når det gjelder å harmonisere nasjonalt regelverk med EU's regelverk og når det gjelder å bygge institusjoner og utvikle kompetanse som er nødvendig for å håndheve nytt regelverk.

Statskonsults arbeid i Makedonia tar utgangspunkt i disse utfordringene og bistår Makedonia med å analysere hvilke konkrete reformer som er nødvendig i statlig forvaltning og hvordan disse reformene bør gjennomføres. Arbeidet har tre hovedelementer: Øke kunnskapen om EUs regelverk og EUs institutsjoner. Reformer i offentlig forvaøtning. Informasjon og kommunikasjonsteknologi.

Både Statskonsult og SINTEF ser sterke synergier og muligheter for samarbeid. Nå ser både Statskonsult og SINTEF frem mot å jobbe i samme miljø, og å kunne få nytte og glede av hverandres kunnskap og erfaringer!