Til hovedinnhold
Norsk English

Spennende og verdig avslutning av NorLight-programmet

NorLight-programmet har vært bærebjelken for norsk forskning på videreforedling og bruk av lettmetaller de siste seks år. 16. oktober 2006 fikk programmet en verdig avslutning med en konferanse på Grand Hotell i Oslo.
 

SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo, har vært en av initiativtakerne til NorLight-programmet.
Foto: Smartcom

Konferansen ble åpnet ved at SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo, som en av programmets initiativtakere, trakk noen historiske linjer og fortalte litt om hvordan programmet kom i gang.

Hun fremhevet at programmet representerte en ny måte å arbeide på med sin tverrfaglige og helhetlige tilnærming, og beskrev hvordan hun som leder for det som den gang het SINTEF Materialteknologi, besøkte fire NTNU-fakulteter og to SINTEF-institutter for å få signert en felles søknad på det programmet som skulle komme til å gi norsk aluminiumforskning et skikkelig løft.
 

Samarbeidsarena
Programmet skapte en samarbeidsarena for en rekke fagdisipliner som til da hadde arbeidet mye på egen hånd. NorLight-forskningen skulle gi samspill ikke bare i, men også mellom, prosjektene.

Steinsmo ville også berømme særdeles aktive kunder som Hydro Aluminium og en rekke bedrifter i lettmetallklyngen. En vesentlig forutsetning var også bidraget fra Norges forskningsråd som utgjorde 63% av totalrammen på 200 millioner kroner.
Steinsmo understreket imidlertid at dette bare var begynnelsen.
– De største gevinstene ligger foran oss. Det tar 10 til 15 år før vi ser de endelige konsekvenser av en slik innsats, men jeg vet at det har gitt en god plattform for norsk forskning både nasjonalt og internasjonalt.
 
 
Multimediashow
Etter åpningen overtok Magnus Dehli Vigeland scenen for å lede forsamlingen gjennom et forrykende multimediashow der han selv var en sentral aktør. Han har tidligere vært leder for programmet Newton i NRK, men er til daglig stipendiat innen matematikk ved UiO.

Showet var et videoprogram der resultatene innen de forskjellige innsatsområdene i NorLight-programmet ble presentert. Mellom de forskjellige innslagene ble sentrale personer trukket frem på podiet for å gi personlige uttrykk for hva de hadde fått ut av arbeidet i NorLight. Vigeland viste også at han kunne mer enn sin matematikk ved å fremføre akrobat- og balansenummer av sirkusformat, hele tiden knyttet til sentrale tema i forskningsprogrammet.

Etter lunsj fikk også sentrale brukere, samarbeidspartnere og politikere komme til orde.

Av Jan Helstad