Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-viten på Brasils sokkel

SINTEF Petroleumsforskning har for alvor fått fotfeste i Brasils oljeindustri. Instituttet har med seg statsoljeselskapet Petrobras som kunde i åtte prosjekter, der brasilianerne skyter inn til sammen 15 millioner kroner.

Sju av de i alt åtte prosjektene er flerklientprosjekter som Petrobras har kjøpt seg inn i. På det åttende er brasilianerne alene om å være oppdragsgiver.

Storkunde
SINTEF Petroleumsforskning har totalt 105 ansatte. Det er de 18 medarbeiderne i avdeling for Formasjonsfysikk som har vist vei over Syd-Atlanteren.

Avdelingen fikk sin første kontrakt med Petrobras i 2001. Siden har samarbeidet med Petrobras økt jevnt og trutt. I dag er det brasilianske selskapet en av avdelingens største kunder.

– Det ser vi som en fjær i hatten, sier forskningssjef Johan Tronvoll som leder formasjonsfysikkmiljøet ved SINTEF Petroleumsforskning.

Avdelingen har også en medarbeider som gjesteforsker ved Catholic University of Rio de Janeiro, som arbeider i nært samarbeid med Petrobras.

Skifer og sand
Det norsk-brasilianske samarbeidet innenfor formasjonsfysikk omhandler:

  • borehullstabilitet – blant annet ved boring i skifer, som er en kjent Nordsjø-problemstilling
  • forståelse av sammenhengen mellom bergmekanikk og petrofysikk
  • problemer knyttet til avsetning og fjerning av såkalte filterkaker, som avsettes på borehullsveggen for å hindre tap av boreslam under boring.

I Rio de Janeiro og hos formasjonsfysikkforskerne i Trondheim er det nylig også undertegnet en kontrakt som gjelder forutsigelse av sandproduksjon fra petroleumsbrønner. Prosjektet skal forebygge ubehagelige overraskelser knyttet til sand som frigjøres i produserende brønner.

Flerfasestrømning
SINTEF Petroleumsforsknings flerfaselaboratorium, et av de største i verden i sitt slag, har også fått Petrobras på kundelista. Igjen er stikkordet sand.

I gigantlaboratoriet på Tiller utenfor Trondheim har brasilianerne gått inn med to millioner kroner i et prosjekt som dreier seg om å håndtere sand i rørsystemer for transport av olje og gass.

Boring på dypt vann
SINTEF Petroleumsforskning opprettet i 2004 kontor i Bergen. Bergensavdelingen hjelper en av sine ”naboer” – teknologiselskapet AGR på Sotra – med å realisere et nytt, patentert konsept for boring på dypt vann. Også i dette prosjektet er Petrobras med som SINTEF-kunde, sammen med Hydro.

Brasilianerne bidrar her med tre millioner kroner. Prosjektet støttes også av Norges forskningsråd, gjennom Petromaks-programmet.

Flere muligheter
Også innen leteteknologi og produksjonsteknologi ser SINTEF Petroleumsforskning store muligheter på brasiliansk sokkel, opplyser forskningssjef Johan Tronvoll.

Også Venezuela
Brasil er for øvrig ikke det eneste brohodet SINTEFs petroleumsinstitutt har skaffet seg i Sør-Amerika. Selskapet har også oppdrag for Venezuelas statsoljeselskap PDVSA. Igjen er det avdelingen for formasjonsfysikk som har sikret oppdrag innen borehullsstabilitet.

Av Svein Tønseth